Program studiów

Czas trwania studiów: 2 semestry

Razem: 269 godzin; w tym 205 zajęć praktycznych

Harmonogram zjazdów: Zajęcia odbywają się w:  piątki [w godzinach 16:30-20:15],soboty [8:15-19:30], niedziele [8:15-17:00]

Egzamin dyplomowy: Opracowanie i omówienie projektu spersonalizowanego zabiegu w oparciu o studium przypadku

Program studiów ×

Nazwa przedmiotu sem ćw/lab

 • Metody diagnostyczne skóry 5/15
 • Histofizjologia skóry i jej przydatków z el. patofizjologii 7/5
 • Aspekty stomatologii estetycznej 7/5
 • Neuromasaż w kosmetologii estetycznej 15
 • Pracownia kosmetologii i trychologii leczniczej 2/25
 • Pracownia kosmetologii estetycznej 2/25
 • Stymulatory tkankowe 5/5
 • Kamuflaż medyczny 2/15
 • Podstawy mikropigmentacji 15
 • Innowacyjne technologie wykorzystywane w produkcji kosmetyków 20/15
 • Formulacje kosmetyczne 30
 • Mechanizmy działania składników aktywnych w kosmetologii 10
 • Apiterapia 7/5
 • Prawne i ekonomiczne aspekty działaności gospodarczej 7/5
 • Projekt dyplomowy 15

Główne efekty kształcenia w zakresie wiedzy ×

Uczestnik

 •   zna grupy substancji naturalnych stosowanych w kosmetyce i rozumie ich działanie
 •   różnicuje stymulatory tkankowe
 •   identyfikuje grupy substancji aktywnych  użytecznych w produkcji  koktajli odmładzających
 •   omówić zmiany skórne cer problematycznych oraz wynikające z procesu starzenia się organizmu
 •   identyfikuje kluczowe technologie do aktywnej pielęgnacji cer

Główne efekty kształcenia w zakresie umiejętności ×

Uczestnik

 •   wykonuje kompleksową diagnostykę stanu skóry z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych
 •   obsługuje  urządzenia Hi-Tech w kosmetologii anti-aging
 •   planuje i wykonuje spersonalizowany zabieg anti-aging
 •   obsługuje podstawowy sprzęt laboratoryjny  
 •   analizuje skład kosmetyków

Główne efekty kształcenia w zakresie kompetencje społeczne ×

Uczestnik

 •   rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
 •   jest gotów do podjęcia współpracy ze specjalistami innych dziedzin:  medycyny estetycznej, przemysłu kosmetycznego,
 •   jest świadom konieczności ustawicznego doskonalenia kompetencji zawodowych

Więcej informacji

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco