Spotkanie studentów Technik dentystycznych z Holtrade

Spotkanie studentów Technik dentystycznych z Holtrade

Kontakt z firmami zewnętrznymi, dający dostęp do nowoczesnych technologii, to ważny element funkcjonowania kierunku Techniki dentystyczne. Dzięki uprzejmości firmy Holtrade, którą reprezentował tech. dent. Darek Wiśniewski, studenci WSEiT mieli możliwość poznania pracy z zastosowaniem średnionastawialnego artykulatora oraz kompatybilnego łuku twarzowego firmy bio-art. To cenne doświadczenie, uzupełniające wykłady o część praktyczną, pozwala uzyskać nowe, znaczące umiejętności.