Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Pracownia Terapii Manualnej i Masażu

Uchwałą Senatu WSEiT z dnia 20.12.2010 roku powołano Pracownię Terapii Manualnej i Masażu, której kierownikiem został dr n. med. Marcin Wytrążek.

Jednym z głównych celów Pracowni Terapii Manualnej i Masażu WSEiT jest:

  • prowadzenie badań naukowych z zakresu fizjoterapii, głównie terapii tkanek miękkich oraz z różnych form masażu,
  • prelekcje w formie wykładów i warsztatów z zakresu terapii manualnej i masażu,
  • realizowanie studenckich prac o charakterze badawczym w ramach prac licencjackich oraz zadań kół naukowych

Pracownia Terapii Manualnej i Masażu WSEiT jest jednocześnie siedzibą studenckiej grupy – Masażystów WSEiT, którzy rozwijają tu swoją działalność i doskonalą umiejętności zawodowe. Pracownia prowadzi ścisłą współpracę z Centrum Naukowo - Badawczym Postawy Ciała WSEiT. Efektem prowadzonych badań są publikacje naukowe oraz ich prezentacja na konferencjach naukowych.

Pracownicy Pracowni Terapii Manualnej i Masażu:
Dr n. med. Marcin Wytrążek – kierownik
Dr n. med. Małgorzata Chochowska
Dr n. med. Adrianna Borowicz

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania