Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Szkolenie biblioteczne

Studenci I semestru studiów licencjackich wszystkich kierunków we WSEiT mają obowiązek  zaliczenia szkolenia bibliotecznego. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem biblioteki, zasadami korzystania z jej zbiorów, sposobami wyszukiwania literatury. Od roku akademickiego 2015/2016 przygotowane zostało szkolenie w wersji on-line. Jest ono dostępne na stronie internetowej WSEiT, w zakładce Biblioteka - www.szkolenie.wseit.pl

Po zapoznaniu się z treścią szkolenia studenci I semestru mają obowiązek wypełnienia i podpisania deklaracji zamieszczonej na końcu prezentacji. Warunkiem uzyskania zaliczenia obowiązkowego w I semestrze jest dostarczenie  tej deklaracji do biblioteki do 31 października.

Z informacjami zawartymi w szkoleniu mogą się również zapoznać inne osoby zainteresowane korzystaniem z Biblioteki WSEIT w Poznaniu.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania