Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

Studia I stopnia

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie studiów każdy student odbywa praktykę zawodową. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i zdobyciem tytułu zawodowego licencjata.

Studia I stopnia we WSEiT to szansa na:

  • zdobycie wykształcenia wyższego w ciągu 6 semestrów
  • możliwość podjęcia pracy zawodowej i dalszego kształcenia na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) lub studiach podyplomowych,
  • opanowanie dużego zakresu wiedzy specjalistycznej,
  • zdobycie cennych umiejętności dzięki praktykom zawodowym.

Decydując się na studia we WSEiT możesz wybierać ścieżkę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

  • studia I stopnia (licencjackie) tradycyjne
  • studia I stopnia rozszerzone

Formy kształcenia

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

  • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.
  • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Programy kształcenia

WSEiT realizuje programy kształcenia określone w standardach MNiSW opracowane dla studiów I stopnia: KosmetologiaTechniki Dentystyczne. Programy kształcenia obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe (realizowane na I i II semestrze), przedmioty kierunkowe (realizowane głównie na III i VI semestrze) i przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe (zwykle realizowane od V semestru) oraz przewidują nauczanie języków obcych.

Szczegółowe informacje dot. praktyk zawodowych dostępne są w zakładce Studenci/Praktyki

ECTS

System ECTS stosowany jest w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach wszystkich oferowanych studiów.

Punkty ECTS przyporządkowane danemu przedmiotowi, wyrażone wartością liczbową, są miarą pracochłonności jego opanowania przez studenta w celu zaliczenia przedmiotu. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy z danego roku akademickiego przypada na dany przedmiot na określonym kierunku studiów, któremu przyporządkowano określoną liczbę punktów

Podstawą przyznania punktów przez nauczyciela akademickiego jest stwierdzenie osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zakładanych przez dany przedmiot.

Europejski System Transferu Punktów został wprowadzony dla ułatwienia uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez transfer punktów w uczelni macierzystej.

Zniżki dla studentów WSEiT

Szczegóły programu lojalnościowego https://club.galilea.com.pl/

https://kodyrabatowewseit.pl/

 

Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT?

 

przekonała najlepsza oferta w Wielkopolsce

wykładowcy-praktycy

nacisk na praktyczne umiejętności

15 lat doświadecznia w kształceniu kadr medycznych

kwalifikacje potwierdzamy dodatkowymi certyfikatami

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania