Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

Fizjoterapia

Studia dla kierunku fizjoterapia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW.

Program nauczania i plany studiów uwzględniają wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).

Wybierz ścieżkę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

  • studia I stopnia (licencjackie) tradycyjne
  • studia I stopnia rozszerzone o technika masażystę
  • studia I stopnia + technika usług kosmetycznych

Wybierając studia rozszerzone o technika masażystę zyskujesz:

  • po dwóch latach nauki dodatkowy dyplom technika masażysty (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)
  • wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach masażu na terenie Uczelni
  • państwowe uprawnienia do wykonywania masaży: klasycznego grzbietu, kończyny dolnej i górnej, w rwie kulszowej, klatki piersiowej, szyi, twarzy i głowy w wybranych jednostkach chorobowych, sportowego, elementów masażu relaksacyjnego, metodą Shantala, drenażu limfatycznego metoda polską i niemiecką.

Wybierając studia + technik usług kosmetycznych zyskujesz:

  • po dwóch latach nauki dodatkowy dyplom technika usług kosmetycznych (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)
  • wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach kosmetycznych na terenie Uczelni
  • państwowe uprawnienia do przeprowadzania diagnozy kosmetycznej, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, udzielania porad kosmetycznych, a także organizowania i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego.

 

Na popularność zawodu fizjoterapeuty wpływ mają zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z tej dziedziny medycznej. Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób lub urazów. Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostycznych i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie kompetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

Kadrę na kierunku fizjoterapia stanowią nauczyciele akademiccy, przede wszystkim z renomowanych uczelni akademickich Poznania i Szczecina, m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy, tzn. fizjoterapeuci zatrudnieni w ośrodkach zdrowia lub posiadający własną praktykę. Większość przedmiotów kierunkowych oraz zajęcia kliniczne i praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej, lekarzy z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

 


Warto zobaczyć:

 

 

 
 
 

 

Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT?

 

przekonała atrakcyjna oferta

wybitni wykładowcy

dobra opinia o uczelni

ponieważ kształcimy specjalistów zorientowanych na sukces

potwierdzamy kwalifikacje dodatkowymi certyfikatami