Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Higiena dentystyczna

Totalna nowość na rynku edukacyjnym - jedyna oferta w Polsce!

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku higiena dentystyczna

Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studenci po zaliczeniu 6 semestrów studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem dyplomowym. 

Kierunek higiena dentystyczna wychodzi naprzeciw wymaganiom wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych w szczególności badaniu stanu jamy ustnej, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej dzieci, dorosłych i wykonywaniu instruktażu właściwej higieny jamy ustnej. Kierunek higiena dentystyczna oparty jest na współczesnej wiedzy medycznej, obejmującej oprócz higieny jamy ustnej zabiegi upiększające i zdrowotne, których celem jest zapewnienie naturalnego i atrakcyjnego wyglądu, dobrego samopoczucia oraz ochrony przed niszczącym działaniem wpływu środowiska, stylu życia oraz zmian zachodzących pod wpływem wielu chorób. Higiena dentystyczna to również korzystanie z rozwiązań psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu zachowań prozdrowotnych a także prowadzenie szkoleń dla asystentek i higienistek dentystycznych ze średnim wykształceniem.

Kierunek studiów osadzony jest w ramach obszaru kształcenia nauk medycznych nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej a absolwent posiada interdyscyplinarne przygotowanie w trzech blokach: medyczno-stomatologicznym, psychologiczno-edukacyjnym oraz ekonomiczno-marketingowym. Absolwent kierunku powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym w celu łatwego odnalezienia się na europejskim rynku pracy oraz stałego podnoszenia umiejętności w oparciu o ogólnodostępną wiedzę specjalistyczną zawartą w periodykach on-line znajdujących się w zasobach Internetu. 


 

Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT?

 

przekonała najlepsza oferta w Wielkopolsce

wykładowcy-praktycy

nacisk na praktyczne umiejętności

15 lat doświadecznia w kształceniu kadr medycznych

kwalifikacje potwierdzamy dodatkowymi certyfikatami


Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania