Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Higiena dentystyczna

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku higiena dentystyczna. Studia  kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Studenci wszystkich trybów Po zaliczeniu 6 semestrów studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem dyplomowym.

Wybierz ścieżkę kształcenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

 • studia I stopnia (licencjackie) tradycyjne
 • studia I stopnia + asystentka stomatologiczna
 • studia I stopnia+ higienistka stomatologiczna
 • studia I stopnia + technik dentystyczny 

Wybierając studia licencjackie + asystentka stomatologiczna zyskujesz:

 • po 1 roku nauki dodatkowy dyplom asystentki stomatologicznej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
 • wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnej pracowni stomatologicznej wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt
 • państwowe uprawnienia do: 
 1. przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 2. przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 3. rozróżniania grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 4. obsługiwania sprzętu diagnostycznego w gabinecie stomatologicznym
 5. wyjaławiania, odkażania oraz konserwowania narzędzi i urządzeń stomatologicznych
 6. pracy w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk
 7. prowadzenia dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych

Wybierając studia + higienistka stomatologiczna zyskujesz:

 • po 2 latach nauki dodatkowy dyplom higieniestki stomatologicznej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
 • wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach stomatologicznych
 • państwowe uprawnienia do 
 1. wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
 2. samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
 3. samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
 4. udzielania instruktażu higieny jamy ustnej

Wybierając studia licencjackie + technik denstyczny zyskujesz:

 • po 2,5 roku nauki dodatkowy dyplom technika dentystycznego (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
 • wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych laboratoriach protetycznych wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt
 • państwowe uprawnienia do pracy w pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz prowadzenia własnej pracowni techniczno - dentystycznej.

 

Kierunek higiena dentystyczna wychodzi naprzeciw wymaganiom wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych w szczególności badaniu stanu jamy ustnej, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej dzieci, dorosłych i wykonywaniu instruktażu właściwej higieny jamy ustnej. Kierunek higiena dentystyczna oparty jest na współczesnej wiedzy medycznej, obejmującej oprócz higieny jamy ustnej zabiegi upiększające i zdrowotne, których celem jest zapewnienie naturalnego i atrakcyjnego wyglądu, dobrego samopoczucia oraz ochrony przed niszczącym działaniem wpływu środowiska, stylu życia oraz zmian zachodzących pod wpływem wielu chorób. Higiena dentystyczna to również korzystanie z rozwiązań psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu zachowań prozdrowotnych a także prowadzenie szkoleń dla asystentek i higienistek dentystycznych ze średnim wykształceniem.

Absolwent na kierunku higiena dentystyczna jest profesjonalnie przygotowany do wyzwań stawianych na stale zmieniającym się rynku pracy. Kierunek studiów osadzony jest w ramach obszaru kształcenia nauk medycznych nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej a absolwent posiada interdyscyplinarne przygotowanie w trzech blokach: medyczno-stomatologicznym, psychologiczno-edukacyjnym oraz ekonomiczno-marketingowym. Absolwent kierunku powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym w celu łatwego odnalezienia się na europejskim rynku pracy oraz stałego podnoszenia umiejętności w oparciu o ogólnodostępną wiedzę specjalistyczną zawartą w periodykach on-line znajdujących się w zasobach Internetu. 


Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT?

 

przekonała atrakcyjna oferta

wybitni wykładowcy

dobra opinia o uczelni

ponieważ kształcimy specjalistów zorientowanych na sukces

potwierdzamy kwalifikacje dodatkowymi certyfikatami

 
Newsletter
Najczęstsze pytania