Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

Studia II stopnia

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra

Zniżki dla absolwentów
Wyższa Szkoła Edukacji i  Terapii docenia studentów, którzy po raz kolejny postanowili kontynuować naukę we WSEiT. Szczegóły programu lojalnościowego https://club.galilea.com.pl/

Dlaczego fizjoterapia we WSEiT?

ogromne doświadczenie w kształceniu fizjoterapeutów

• możliwości uzyskania dodatkowych umiejętności na kursach oferowanych przez Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT

liczne warsztaty i wykłady ze znanymi fizjoterapeutami

gwarantowane praktyki i zajęcia kliniczne w sprawdzonych ośrodkach zdrowotnych

• możesz rozwijać wiedzę przynależąc do kół naukowych, uczestnicząc w olimpiadach, konferencjach i eventach naukowych organizowanych przez Uczelnię

• zajęcia prowadzą lekarze specjaliści oraz doświadczeni praktycy fizjoterapii  

• możesz ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe

• możesz wyjechać za granicę w ramach praktyk i wymiany uczelnianej w programie Erasmus+

• możesz uzyskać pomoc Biura Karier WSEiT