Kosmetologia

Kosmetologia

Kosmetologia - Opłaty

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje zróżnicowany system opłat. 

Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w opłatach za kształcenie określa Program lojalnościowy „Galilea Club”.

Indywidualny Numer Konta Bankowego:

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej kandydatowi zostaje wygenerowany Indywidualny Numer Konta Bankowego, na które począwszy od opłaty rekrutacyjnej wnosi wszystkie opłaty związane z procesem kształcenia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej. Konto bankowe WSEiT obsługuje ING Bank Śląski S.A.

Wysokość opłat za kształcenie (czesne miesięczne)

Studia II stopnia

opłata rekrutacyjna

stacjonarne

niestacjonarne

Kosmetologia

80 zł*

 750 zł

640 zł 600 zł**

Koszt kursu przygotowawczego dla osób po innych kierunkach – 550 zł

*Absolwenci WSEiT - zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

** Promocja dot. pierwszego roku studiów  

Absolwenci WSEiT mogą skorzystać ze zniżki 50zł miesięcznie w opłatach czesnego przez dwa lata studiów wykorzystując punkty zebrane w programie lojalnościowym „Galilea Club”.

 

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania