Kwalifikacje potwierdzamy dodatkowymi certyfikatami

Kwalifikacje potwierdzamy dodatkowymi certyfikatami

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Fizjoterapia w geriatrii WSEiTFizjoterapia w geriatrii

Fizjoterapia w onkologii WSEiTFizjoterapia z elementami osteopatii w onkologii

Fizjoterapia w pediatrii WSEiTFizjoterapia w pediatrii

Fizjoterapia w sporcie WSEiTFizjoterapia w sporcie

Holistyczna opieka okołoporodowa WSEiTHolistyczna opieka okołoporodowa

Kompetencje pedagogiczne WSEiTKompetencje pedagogiczne

Medycyna Osteopatyczna WSEiTMedycyna Osteopatyczna

Podologia WSEiTPodologia

Protetyka i ortotyka w dysfunkcjach narządu ruchu WSEiTProtetyka i ortotyka w dysfunkcjach narządu ruchu

Stymulacja rozwoju dziecka - wczesne wspomaganie WSEiTStymulacja rozwoju dziecka - wczesne wspomaganie

Terapia manualna tkanek miękkich WSEiTTerapia manualna tkanek miękkich

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Urząd pracy może sfinansować Ci do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów  będziesz także otrzymywać stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych we WSEiT mają zapewnioną opiekę kierownika - osoby odpowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego. Począwszy od rekrutacji, poprzez dobór kadry dydaktycznej, kontrolę realizacji programu, a skończywszy na uroczystym rozdaniu świadectw.

Kierownik aktualizuje informacje dostępne w Wirtualnym Dziekanacie, informuje słuchaczy na bieżąco o wszelkich sprawach związanych ze studiami. Jest obecny podczas zjazdów, jak i w innych terminach, tak telefonicznie jak i mailowo.

Kontakt

Dział Studiów Podyplomowych i Kursów

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
nr telefonu: +48 61 8327776 wew. 129
nr telefonu: +4861 839 10 05 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl

Izabela Gucia
nr telefonu: +48 61 832 77 76 wew. 124
nr telefonu: +4861 839 10 04
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl

Kierownicy poszczególnych kierunków

Fizjoterapia w geriatrii
Kierownik dr n. med. Adrianna Borowicz a.borowicz@wseit.edu.pl 

Fizjoterapia z elementami osteopatii w onkologii
Kierownik mgr Maciej Górecki m.gorecki@wseit.edu.pl 

Fizjoterapia w pediatrii
Kierownik mgr Edyta Wdowiak e.wdowiak@wseit.edu.pl 

Fizjoterapia w sporcie
Kierownik mgr Maciej Komosiński m.komosinski@wseit.edu.pl 

Holistyczna opieka okołoporodowa
Kierownik mgr Patrycja Werbińska p.werbinska@wseit.edu.pl 

Kompetencje pedagogiczne
kierownik dr Jadwiga Knotowicz prof. WSEiT j.knotowicz@wseit.edu.pl

Medycyna osteopatyczna
Kierownik dr n o kult. fiz. Mateusz Wojciech Romanowski m.romanowski@wseit.edu.pl

Podologia
Kierownik dr n. farm. Katarzyna Kordus k.kordus@wseit.edu.pl 

Protetyka i ortotyka w dysfunkcjach narzadu ruchu
Kierownik dr n. med. Błażej Ciesielczyk b.ciesielczyk@wseit.edu.pl 

Stymulacja rozwoju dziecka wczesne wspomaganie
Kierownik dr n.med. Małgorzata Chochowska m.chochowska@wseit.edu.pl 

Terapia manualna tkanek miękkich
Kierownik dr n.med. Marcin Wytrążek m.wytrazek@wseit.edu.pl 

 

Newsletter
Najczęstsze pytania