Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Fizjoterapia w geriatrii

Oferta adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia lub II stopnia kierunków: Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne, Kosmetologia, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne.

Cele i zakres merytoryczny

Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego planowania, programowania, prowadzenia i organizacji zajęć rekreacyjnych, profilaktycznych i leczniczych z osobami starszymi oraz przekazanie określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych i praktycznych niezbędnych do realizacji tego programu.

 

 

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych „Fizjoterapia w geriatrii” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymują dodatkowo certyfikaty wystawione przez WSEiT oraz druki MNiSW potwierdzające ukończenie następujących kursów:

  • Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z osteoporozą – dr n. med. Adrianna M. Borowicz
  • Rehabilitacja osób starszych po udarze mózgu - dr n. med. Adrianna M. Borowicz
  • uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej WSEiT ze specjalnością kinezygerontoprofilaktyka

Kadra dydaktyczna

składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich, specjalistów z zakresu gerontologii, kinezygerontoprofilaktyki, geriatrii i gerontologii, fizjoterapii z Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej , Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Zajęcia podczas studiów odbywają się w bazie dydaktycznej uczelni, w obiektach sportowo-rekreacyjnych, na pływalni oraz w placówkach prowadzących zajęcia praktyczne z osobami starszymi.

Kierownik studiów podyplomowych

dr n. kult. fiz.  Krzysztof Pietrusik – nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-metodyczne skoncentrował wokół zagadnień związanych w wdrażaniem różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym. Autor kilku podręczników, kilkudziesięciu publikacji oraz uczestnik szeregu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie kultury fizycznej, a także autor programów i wykładowca na kursach instruktorsko-trenerskich oraz warsztatach dokształcających. Wykładowca na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz jednostkach aktywizujących osoby starsze do podejmowania aktywności fizycznej. Specjalista kinezygerontoprofilaktyki, trener pływania klasy mistrzowskiej, międzynarodowy Instruktor Gymstick Nornic Walking, międzynarodowy Instruktor Gymstick Cardin and Gymstick Muscle, członek Word Aquatic Babies & Children, European Aquatic Association, Aquatic Exercise Association.

dr n. med. Adrianna Maria Borowicz – fizjoterapeuta. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilka lat w szpitalu na różnych oddziałach, w tym na oddziale opiekuńczo-leczniczym, gdzie głównymi pacjentami były osoby starsze z różnego rodzaju problemami ze sprawnością funkcjonalną. Jest współautorką i współredaktorką podręcznika „Fizjoterapia w geriatrii” (w tym autorką rozdziału dotyczącego problemu upadków), a także wielu artykułów z dziedziny geriatrii. W czerwcu 2013 ukazał się podręcznik „Fizjoterapia w geriatrii. Atlas ćwiczeń” autorstwa: Adrianna Maria Borowicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis. W przystępny sposób przedstawia zasady usprawniania osób w podeszłym wieku. Przejrzysty schemat tej książki, a także wiele zdjęć, które obrazowo ukazują ćwiczenia, pozwala na szybkie zapoznanie się z danym problemem i dostosowanie postępowania do każdego pacjenta indywidualnie. Głównym atutem tej książki jest jej aspekt praktyczny. Wskazówki w niej zawarte z pewnością będą stanowić cenną pomoc dla osób zajmujących się usprawnianiem osób starszych.