Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Fizjoterapia w geriatrii

Oferta adresowana jest do absolwentów kierunków: Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne, Pielęgniarstwo, Terapia Zajęciowa, zainteresowanych problematyką związaną z rehabilitacją i aktywnością fizyczną osób starszych. Połączenie zagadnień związanych z rehabilitacją i aktywizacją seniorów pozwala słuchaczowi na kompleksowe podejście do pracy z pacjentami geriatrycznymi.

Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczą przed wszystkim rehabilitacji osób po 65 roku życia, która jest specyficzna i trudniejsza niż u młodszych pacjentów.

Zajęcia mają wymiar praktyczny i przygotowują do pracy z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych i pracy z tkankami miękkimi w: rehabilitacji po udarze mózgu, terapii nietrzymania moczu, osteoporozie, chorobie zwyrodnieniowej stawów, depresji, chorobie Parkinsona i Alzheimera. Poruszana jest również tematyka z zakresu psychologii i komunikacji z osobami starszym. Wykładowcy starają się uwrażliwić słuchaczy na potrzeby pacjentów w podeszłym wieku, którym potrzebne jest również wsparcie psychologiczne i utrzymanie sprawności funkcjonalnej na dobrym poziomie, co umożliwia przeżycie okresu starości w sposób jak najbardziej pomyślny i w jak najmniejszej zależności od osób trzecich.

Obecnie dużą wagę przykłada się do aktywizacji seniorów. Rekreacyjne i rehabilitacyjne zajęcia ruchowe prowadzi się w Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniora, czy na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych „Fizjoterapia w geriatrii” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymują dodatkowo certyfikaty wystawione przez WSEiT oraz druki MNiSW potwierdzające ukończenie następujących kursów:

  • Kompleksowa ocena geriatryczna dla potrzeb programowania rehabilitacji osób starszych– dr n. med. Adrianna M. Borowicz
  • Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaburzeniach równowagi u osób starszych w wybranych jednostkach chorobowych - dr n. med. Adrianna M. Borowicz

Dodatkowe atuty studiów

Książka „Fizjoterapia w geriatrii. Atlas ćwiczeń” pod redakcją Adrianny Marii Borowicz i Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis.

Kadra dydaktyczna

składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich, specjalistów z zakresu gerontologii, kinezygerontoprofilaktyki, geriatrii i fizjoterapii z Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Zajęcia podczas studiów odbywają się w bazie dydaktycznej uczelni, w obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz w placówkach prowadzących zajęcia praktyczne z osobami starszymi.

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr n. med. Adrianna Maria Borowicz – nauczyciel akademicki, fizjoterapeuta. Temat jej pracy doktorskiej obejmował ocenę wpływu rehabilitacji na sprawność funkcjonalną osób starszych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilka lat w szpitalu, na różnych oddziałach: na oddziale rehabilitacyjnym, IOM, wewnętrznym, ginekologiczno-położniczym, chirurgicznym, noworodkowym, dziecięcym, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Prowadziła również własną działalność gospodarczą – prowadząc prywatny gabinet fizjoterapeutyczny. Jest współautorką  i współredaktorką podręcznika „Fizjoterapia w geriatrii”, „Fizjoterapia w geriatrii. Atlas ćwiczeń”, „Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych”, a także wielu artykułów z dziedziny geriatrii i rehabilitacji. Prowadzi autorskie kursy dla fizjoterapeutów dotyczące usprawniania osób starszych.

Prowadząca ukończyła kurs ‘Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (level 1 and 2)’ pod kierunkiem Wernera Wimmerotha (IPNFA Advanced Instructor),  kurs ‘The Assessment and Treatment of Adults with Neurological Conditions – The Bobath Concept’ pod kierunkiem Hany Krafkovej (IBITA Basic Course Instructor), kurs „Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich” pod kierunkiem dr Jarosława Ciechomskiego i kurs „Wady postawy i skolioza  w schorzeniach nerwowo-mięśniowych” zorganizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni w Warszawie. Jest również absolwentką Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych prowadzonego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, a także  członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Obecnie pełni funkcję kierownika Pracowni Geriatrii i Gerontologii w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Newsletter
Najczęstsze pytania