Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Czas trwania studiów: 2 semestry

Razem: 215 godzin: w tym wykłady 50 godzin, ćwiczenia 165  godzin

 • Epidemiologia  – 4 h
 • Nauki podstawowe w onkologii/patofizjologia komórki – 10 h
 • Chirurgia – 4h
 • Leczenie  systemowe – 4h
 • Medycyna paliatywna - 4h
 • Objawy a diagnostyka w onkologii  - 4h
 • Psychoonkologia – 20 h 10h ćw/10h wyk.
 • Fizjoterapia  w onkologii – 10h
 • Fizjoterapia  po leczeniu chirurgicznym – 5h
 • Fizjoterapia w pulmonologii – 5h
 • Fizjoterapia w leczeniu z powodu raka piersi – 5h
 • Fizjoterapia przed i po rekonstrukcji piersi – 5h
 • Fizjoterapia pacjentów leczonych z powodu nowotworów układu płciowo – moczowego-9h
 • Fizjoterapia  pacjentów leczonych w obrębie głowy i szyi – 10h
 • Fizjoterapia czynności tkanek miękkich po leczeniu onkologicznym –10h
 • Fizjoterapia mowy – 4h
 • Fizjoterapia w onkologii pediatrycznej – 5h
 • Aktywność  fizyczna w chorobie nowotworowej – 8h
 • Fizjoterapia pacjentów onkologicznych z zaburzeniami neurologicznymi – 9h
 • Klinika/praktyka WCO – 20h
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa– kurs – 60h

Główne efekty kształcenia w zakresie

Wiedzy

wiedza

Umiejętności

Umiejętnosci

Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne

Newsletter
Najczęstsze pytania