Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Fizjoterapia w pediatrii

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na VII edycję studiów podyplomowych Fizjoterapia w Pediatrii. Studia te są nieprzerwanie kontynuowane od 2011 roku. Były to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o tak bogatej i wszechstronnej ofercie skierowanej do fizjoterapeutów dziecięcych. Tradycję tę z dumą kontynuujemy ciągle się rozwijając. Posiadamy już niemal 200 zadowolonych absolwentów, profesjonalnie przygotowanych do pracy z małym pacjentem - dziękujemy Wam za zaufanie!

mgr Edyta Wdowiak i dr n. med. Małgorzata Chochowska - kierownicy studiów podyplomowych Fizjoterapia w Pediatrii

Oferta tych studiów skierowana jestdo absolwentów fizjoterapii – zarówno studiów I stopnia, jak i II stopnia oraz absolwentów rehabilitacji.

Absolwentom nauk pokrewnych – psychologii, pedagogiki i innych, proponujemy dedykowane dla Nich studia podyplomowe z zakresu „Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka”, również realizowane na naszej Uczelni.

Cele i zakres merytoryczny

"Fizjoterapia w pediatrii" to interdyscyplinarne studia podyplomowe, których celem jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych przez osoby łączące swoją przyszłość z pracą z dziećmi. Studia te skierowane są również do osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z dysfunkcjami psychoruchowymi.

Program studiów obejmuje wszelkie aspekty fizjoterapii w pediatrii od profilaktyki poprzez ocenę funkcjonalną, po fizjoterapeutyczne metody specjalne. Dodatkowo program studiów zawiera m.in. dziedziny podstawowe, takie jak: semiologia schorzeń wieku dziecięcego, ocena rozwoju dziecka, psychologia rozwoju dziecka i obszerny blok dotyczący współczesnych specjalistycznych metod neurofizjologicznych wykorzystywanych w rehabilitacji dziecięcej.

W trakcie studiów poruszane będą także problemy rehabilitacji mowy, rehabilitacji oddechowej oraz właściwie prowadzonej pielęgnacji, wspomagającej prawidłowy rozwój dziecka. Ponadto słuchacze będą  doskonalili umiejętności z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Integracji Sensorycznej, Masażu Shantali, a także pływania niemowląt i jogi dla dzieci.

Istotnym elementem studiów jest uwrażliwienie słuchaczy na problemy związane z psychologią rozwoju dziecka oraz związaną z tym specyfiką procesu usprawniania i stymulowania rozwoju dziecka. Od kandydatów na studia a potem naszych Słuchaczy oczekiwać będziemy refleksyjnej postawy, wrażliwości i głębokiego zrozumienia szczególnej sytuacji niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów mają głównie charakter praktyczny. 

Są to wyjątkowe w skali Polski, interdyscyplinarne studia podyplomowe z dziedziny fizjoterapii w pediatrii i rehabilitacji dziecięcej!

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych „Fizjoterapia w Pediatrii” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają BEZ DODATKOWYCH OPŁAT aż 3 dodatkowe certyfikaty, potwierdzające zdobytą wiedzę w zakresie:

  • Międzynarodowy Certyfikat Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I stopnia (basic), prowadzonego przez Międzynarodowego Nauczyciela tej metody - mgr Dariusza Okrzesika, współautora książki: M. Bogdanowicz., D. Okrzesik: „Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”
  • Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care - w języku polskim i angielskim, poziom podstawowy (basic), prowadzony przez Instruktorkę Szkoły Holenderskiej – mgr Agnieszkę Paczkowską.
  • Międzynarodowy Certyfikat Integracji Odruchów według programu INPP w Chester - kurs będzie prowadzony przez Instruktora INPP – mgr Agnieszkę Paczkowską

Dodatkowe atuty studiów

  • zajęcia z doświadczoną, starannie dobraną kadrą, posiadającą wieloletnie doświadczenie terapeutyczne
  • obszerny blok ćwiczeń z zakresu metod neurofizjologicznych, z wykorzystaniem profesjonalnych pomocy dydaktycznych – piłek, lalek itp.
  • praktyczne zajęcia z udziałem dzieci
  • zajęcia na basenie z udziałem dzieci
  • zajęcia z Integracji Sensorycznej w Sali do Integracji Sensorycznej z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu
  • materiały dydaktyczne – każdy słuchacz otrzyma: książkę autorstwa dr Krzysztofa Pietrusika pt.  „Pływanie Niemowląt” – z autografem autora oraz skrypt do masażu niemowląt autorstwa dr n. med. Małgorzaty Chochowskiej pt. „Masaż małego człowieka”

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych

mgr Edyta Wdowiak – kierownik administracyjny studiów. Rehabilitant dziecięcy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej. Od 2000 roku pracuje jako fizjoterapeuta oraz pełni funkcję koordynatora ds. rehabilitacji w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjnym "Bartek" w Poznaniu. Prowadzi Prywatną  Praktykę Rehabilitacyjną  od 2007roku. Certyfikowany terapeuta Metody NDT Bobath, metody NDT Bobath Baby oraz certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej. Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu podstaw terapii neurokinezjologicznej wg Vojty, kurs Kinesiotapingu i Kinesiotapingu w Pediatrii oraz kurs Terapii Cranio-Sacralnej wg Upllegera, szkolenie Stymulacja Bazalna. Brała udział w grupie workshop „Warsztaty SOFFI-techniki wspierania karmienia niemowląt” na konferencji EBTA  w Warszawie. Ukończyła też  studia podyplomowe Zarządzenie w Opiece Zdrowotnej. W ramach studiów prowadzi zajęcia z Oceny Rozwoju Dziecka i Współczesnych Metod Neurorozwojowych.

dr n. med. Małgorzata Chochowska – kierownik programowy i autor programu studiów „Fizjoterapia w Pediatrii”; fizjoterapeuta i terapeuta manualny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Modelu Holistycznym. Ukończyła kilkanaście szkoleń z zakresu terapii manualnej i medycyny mięśniowo-powięziowej, m.in.: Techniki Energizacji Mięśni, Terapia Punktów Spustowych, Masaż Tkanek Głębokich, Funkcjonalna Terapii Manualnej, Metoda Mulligana, Metoda McKenzie, Kinesiologytaping, Taping w urazach Sportowych, Kurs Integracji Strukturalnej, liczne kursy z zakresu Rozluźniania Mięśniowo-Powięziowego. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny neurofizjologii, terapii manualnej i fizykoterapii. Prowadzi badania z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Współpracuje z Katedrą Medycyny Społecznej, Zakładem Patofizjologii Narządu Ruchu oraz Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Interesuje się medycyną holistyczną. Zajmuje się praktyka kliniczną, prowadząc Centrum Fijzoterapii i Terapii Manualnej KORE.

Kadra dydaktyczna

mgr Agnieszka Paczkowska – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta Metody Integracji Sensorycznej, trener i certyfikowany terapeuta Metody Integracji Odruchów (INPP), certyfikowany terapeuta Metody Johansen’a (IAS) oraz instruktor Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala. Przez kilka lat pracowała w szkole życia z dziećmi ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością, obecnie prowadzi prywatną praktykę. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Współczesnych Metod Neurorozwojowych, Masażu Niemowląt i Małych Dzieci oraz Metody Integracji Sensorycznej.

mgr Anna Dolczewska – Samela – absolwentka psychologii specjalność: kliniczna oraz seksuologia. Certyfikat terapeuty uzyskała w berlińskim Instytucie Miltona Eriksona. Prowadzi własny gabinet poradnictwa i terapii psychologicznej i seksuologicznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, par oraz rodzin ‘Od*Nowa’. Prowadzi treningi, warsztaty oraz szkolenia dla personelu medycznego, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu problematyki uzależnień. Przez ponad 12 lat była asystentem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzi na kilku uczelniach zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu Komunikacji z pacjentem, Seksuologii, Psychologii dzieci i młodzieży, Psychologii klinicznej i Psychologii zdrowia. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Państwową Inspekcją Sanitarną w Poznaniu i w Lesznie oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w zakresie organizacji konferencji i szkoleń. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Psychologii Rozwoju Dziecka i Psychologii Klinicznej.

lek. med. Magdalena Inczewska – jest znanym pediatrą, członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Od 2001 roku pracuje w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, w Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza. Prowadzi również swoją prywatną praktykę lekarską. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Pediatrii.

mgr Paweł Zawitkowski – fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, specjalizuje się w terapii neurorozwojowej, oddechowej i terapii jedzenia. Konsultant Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz Poradni Diagnostyki i Terapii Neurologicznej „POLEK”. Autor artykułów i publikacji na temat ruchowego i poznawczego rozwoju dziecka, w tym „Poradnika opieki i pielęgnacji małego dziecka”, książki i filmu „Co nieco o rozwoju dziecka” oraz już trzech książek i filmów z serii „Mamo Tato co Ty na to?”. Od lat doradza rodzicom jak przez dotyk, ruch oraz zwariowane pomysły wspierać prawidłowy rozwój ich dzieci. Animator przedziwnych projektów, wielbiciel „medycznych” prowokacji, dobrej kuchni, książek, roweru, nart, kite’a oraz snu. W ramach studiów podyplomowych Fizjoterapia w Pediatrii prowadzi zajęcia z zakresu: Rehabilitacji Oddechowej u Dzieci http://www.mamotatocotynato.pl  

mgr Aleksandra Pustkowiak  fizjoterapeuta i rehabilitant dziecięcy, koordynator pracy terapeutów w ośrodku Siloe w Poznaniu. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia oraz studiów podyplomowych z zakresu Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Jest certyfikowanym terapeutą Terapii Ręki, Metody Weroniki Sherborne, ponadto ukończyła szkolenia z zakresu technik energizacji mięśni oraz usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o koncepcję Bobath oraz szkolenie z zakresu wielowymiarowej terapii manualnej stóp dziecka. W praktyce klinicznej zajmuje się diagnostyką i terapią ruchową dzieci z zaburzeniami rozwoju, problemami neurologicznymi, genetycznymi oraz wadami postawy, a także prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zajęcia z zakresu terapii ręki, turnusy rehabilitacyjne Metodą TheraSuit z wykorzystaniem kombinezonu. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z zakresu Współczesnych Metod Neurorozwojowych -  ortezy dynamiczne.

dr n. kult. fiz. Krzysztof Pietrusik – nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-metodyczne skoncentrował wokół zagadnień związanych w wdrażaniem różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym. Autor kilku podręczników, kilkudziesięciu publikacji oraz uczestnik szeregu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie kultury fizycznej, a także autor programów i wykładowca na kursach instruktorsko-trenerskich oraz warsztatach dokształcających. Wykładowca na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz jednostkach aktywizujących osoby starsze do podejmowania aktywności fizycznej. Specjalista kinezygerontoprofilaktyki, trener pływania klasy mistrzowskiej, międzynarodowy Instruktor Gymstick Nornic Walking, międzynarodowy Instruktor Gymstick Cardin and Gymstick Muscle, członek Word Aquatic Babies & Children, European Aquatic Association, Aquatic Exercise Association. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z: Pływania niemowląt.

dr n. kult. fiz. Patrycja Rąglewska - specjalista w dziedzinie fizjoterapii, sekretarz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Wielkopolski, kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii - jednostka organizacyjna: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu, starszy wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, pracownik dydaktyczny Katedry Medycyny Sportu i Fizykoterapii (Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej) AWF w Poznaniu; specjalista fizjoterapii w Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej; członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Autorka wielu publikacji o charakterze naukowym. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Terapeuci" działającego w WSEiT od 2007 roku. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z Joga w terapii dzieci z wadami postawy.

mgr Marek Dąbrowski - Ratownik medyczny i Instruktor TCCC – ratownictwa w środowisku taktycznym. Pomysłodawca i twórca polskiego szkolenia i programu TEMS – medycznego wsparcia działań taktycznych. Instruktor American Heart Association, Instruktor BLS AHA – podstawowe zabiegi resuscytacyjne, Instruktor ACLS AHA – zaawansowne zabiegi resucytacyjne dorosłych, Instruktor PALS AHA – zaawansowne zabiegi resucytacyjne dzieci i niemowląt, Instruktor Prehospital Trauma Life Support, Instruktor PHTLS – przedszpitalne postępowanie w obrażeniach ciała, Instruktor sportu – strzelectwo sportowe i bojowe. Od 2008 roku Asystent w Zakładzie Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ramach studiów prowadzi zajęcia z Ratownictwa Medycznego 

Newsletter
Najczęstsze pytania