Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy (sobota – niedziela)

Razem: 324 godziny; w tym wykłady 110 godzin i 214 godzin ćwiczeń

 • Anatomia palpacyjna – 20h
 • Terapia tkanek miękkich – 45h
 • Testy kliniczne – 20h
 • Fizjologia wysiłku fizycznego – 15h
 • Odnowa biologiczna w sporcie – zajęcia praktyczne w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu 30h
 • Testy i trening funkcjonalny – 20h
 • Równowaga mięśniowa, sensomotoryka, profilaktyka kontuzji - 20h
 • Programowanie procesu terapeutycznego po urazach sportowych – protokoły treningowe – 30h
 • Taping w sporcie – kinesiotaping i plastrowanie statyczne – 12h
 • Traumatologia w sporcie – 25h
 • Masaż sportowy specjalistyczny – 20h
 • Ortotyka i protetyka w sporcie – 13h
 • Sport osób niepełnosprawnych – 5h
 • Koncentracja uwagi poprzez ruch – 7h
 • Pierwsza pomoc w urazach sportowych – 10h
 • Filozofia sportu – 5h
 • Psychologia kryzysowa w sporcie – 10h
 • Doping i suplementacja – 10h

 

Główne efekty kształcenia w zakresie

Wiedza

 • Potrafi objaśnić budowę układu mięśniowo-szkieletowego oraz jego funkcjonowanie. Potrafi opisać podstawowe punkty topograficzne, które wie jak zlokalizować w badaniu palpacyjnym
 • Posiada wiedzę pozwalającą scharakteryzować podstawowe jednostki i zespoły chorobowe dotyczące narządu ruchu
 • Potrafi wymienić oraz scharakteryzować wskazania i przeciwwskazania do terapii z zastosowaniem technik manualnych w urazach sportowych
 • Potrafi opisać podstawowe testy diagnostyczne wykorzystywane w terapii urazów i dysfunkcji sportowych
 • Potrafi opisać rodzaje urazów sportowych i zna metodykę zastosowania plastrowania sztywnego i elastycznego
 • Potrafi opisać rodzaje zabiegów fizykalnych i ich wpływ na pacjenta
 • Potrafi omówić zasady wykonywania masażu sportowego oraz zna metodykę wykonywania zabiegów w różnych przypadkach urazów sportowych
 • Potrafi omówić rodzaje zaopatrzenia ortotycznego oraz zna metodykę stosowania ortez w zależności od rodzaju urazu sportowego i w zależności od dyscypliny sportowej

Umiejętności

 • Potrafi wykonywać odpowiednie techniki masażu sportowego w zależności od rodzaju urazu
 • Potrafi wykonać zabiegi manualne z zakresu terapii tkanek miękkich u pacjentów z różnymi urazami sportowymi i dysfunkcjami z uwzględnieniem ich stanu klinicznego
 • Potrafi przeprowadzić badanie przedmiotowe i podmiotowe oraz testy funkcjonalne, niezbędne do wykonania odpowiednich technik terapeutycznych, wykorzystywanych w leczeniu urazów sportowych
 • Tworzy, weryfikuje i modyfikuje program terapeutyczny pacjentów z różnymi dysfunkcjami i urazami sportowymi w zależności od ich stanu klinicznego
 • Potrafi zaplanować i przeprowadzić ćwiczenia ruchowe z zakresu treningu funkcjonalnego, wykorzystywane w procesie terapeutycznym
 • Potrafi wykonać zabiegi fizykalne z zakresu odnowy biologicznej u pacjentów z różnymi urazami sportowymi i dysfunkcjami z uwzględnieniem ich stanu klinicznego
 • Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj plastrowania sztywnego bądź elastycznego, w zależności od rodzaju kontuzji lub dysfunkcji
 • Potrafi odpowiednio dobierać zaopatrzenie ortotyczne w zależności od rodzaju kontuzji lub dysfunkcji sportowca

Kompetencje społeczne

 • Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia umiejętności z zakresu terapii urazów w sporcie przez całe życie
 • Jest świadomy własnych ograniczeń i potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych
 • Jest zorientowany na współpracę i współdziałanie ze specjalistami innych dziedzin, posiadających inne kompetencje zawodowe
 • Krytycznie ocenia i weryfikuje programy terapeutyczne
 • Potrafi rozwiązywać problemy terapeutyczne, związane z wykorzystywaniem w praktyce zawodowej umiejętności z zakresu terapii urazów sportowych
 • Propaguje i aktywnie kreuje zdrowy styl życia związany ze sprawnością i prawidłowym funkcjonowaniem układu mięśniowo-powięziowego człowieka
 • Wykorzystuje i promuje uznane światowe standardy stosowane w terapii urazów sportowych
 • Wykazuje inicjatywę i kreatywność zarówno w działaniach o charakterze profilaktycznym, jak i terapeutycznym
Newsletter
Najczęstsze pytania