Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Holistyczna opieka okołoporodowa

Oferta tych studiów skierowana jest do absolwentów kierunków: fizjoterapia/rehabilitacja, położnictwo.

Absolwentom kierunków pokrewnych: psychologia, wychowanie fizyczne, pedagogika, zdrowie publiczne i in., proponujemy dedykowane dla Nich  „Studium dla Doul” w Wielkopolskiej Szkole Medycznej.

Cele i zakres merytoryczny

Studia te zostały stworzone w odpowiedzi na głęboką potrzebę poszerzenia swoich kompetencji ze strony osób reprezentujących wymienione powyżej grupy zawodowe, wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą z kobietą w wyjątkowym okresie życia, jakim jest ciąża i połóg, oraz wspieraniem rodziny przygotowującej się na przyjęcie nowego członka rodziny oraz towarzyszeniem im w pierwszych miesiącach po narodzinach.

Bardzo bliska jest nam idea holistycznego spojrzenia na kobietę w ciąży, na mające narodzić się dziecko oraz na rodzinę postrzeganą jako całość – wraz z jej najbliższym otoczeniem. Z tego powodu w programie studiów oprócz przedmiotów klasycznych – ugruntowujących wiedzę z zakresu Położnictwa i poradnictwa (np. przyczyn i objawów schorzeń oraz nieprawidłowości, dotyczących okresu ciąży i połogu; zagadnień związanych z planowaniem rodziny oraz niepłodnością) czy Poradnictwa Laktacyjnego – znalazło się też Noszenie niemowląt w chuście wiązanej, a także Masaż Shantala - sprzyjający budowaniu więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem.

Ponadto w czasie trwania studiów słuchacze będą mogli zapoznać się z technikami, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu kobiety ciężarnej a także rozwijającymi jej osobowość, dzięki czemu sprzyjają bardziej świadomym przygotowaniom na przyjście dziecka: Masaż kobiety ciężarnej, Taniec Hula, Aktywność fizyczna w wodzie dla kobiet w ciąży (elementy WATSU, aqua aerobik i inne), Joga dla kobiet w ciąży.

Ponadto w programie studiów ujęto przedmioty, o charakterze czysto „medycznym” – pozwalające słuchaczom na zdobycie umiejętności w zakresie bezpiecznej pomocy kobiecie w ciąży (a następnie po porodzie) w łagodzeniu bólu i specyficznych dolegliwości związanych z tym okresem: Reedukacja mięśni dna miednicy, Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu, Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, Praca z blizną po operacji cesarskiego cięcia.

Osobny duży blok, stanowić będą przedmioty z zakresu psychologii i seksuologii, m.in. Edukacja i poradnictwo seksualne, Seksuologia w ciąży i połogu, Psychologia w sytuacjach kryzysowych.

Tak skomponowany program studiów, czyni je wyjątkowymi i pierwszymi, które podejmują tą tematykę w tak szerokiej i interdyscyplinarnej formie w Polsce.

Od słuchaczy oczekiwać będziemy zaangażowania i ciężkiej pracy, ale przede wszystkim dojrzałości, empatii i refleksji.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych:

Uczestnicy studiów podyplomowych „Holistyczna opieka okołoporodowa” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają BEZ DODATKOWYCH OPŁAT aż 3 certyfikaty potwierdzających zdobytą wiedzę w zakresie:

 • Certyfikat w zakresie Edukacja i Poradnictwo Seksualne uprawniający do prowadzenia zajęć w szkole oraz zajęć z rodzicami (także dzieci niepełnosprawnych) – kurs będzie prowadzony wg autorskiego programu przez mgr Annę Dolczewską-Samelę - seksuolożkę i psychoterapeutkę posiadającą wieloletnie doświadczenie kliniczne.
 • Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care - w języku polskim i angielskim, poziom podstawowy (basic), prowadzony przez Instruktorkę Szkoły Holenderskiej – mgr Agnieszkę Paczkowską
 • Certyfikat w zakresie Tapingu Medycznego u kobiet w ciąży – kurs będzie prowadzony przez dr n. med.  Małgorzatę Chochowską - wg autorskiego programu

Dodatkowe atuty studiów

 • możliwość uzyskania kompetencji z zakresu poradnictwa seksualnego – także w zakresie problemów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
 • zajęcia z doświadczoną, starannie dobraną kadrą, posiadającą wieloletnie doświadczenie terapeutyczne
 • obszerny blok ćwiczeń z zakresu Rodzicielstwa Bliskości – masaż Shantala, noszenie w chuście wiązanej, z wykorzystaniem profesjonalnych pomocy dydaktycznych – lalek, chust itp.
 • obszerny blok ćwiczeń z zakresu bezpiecznego i skutecznego łagodzenia dolegliwości bólowych i innych specyficznych dolegliwości związanych z okresem ciąży
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia z położnymi, psychologami, seksuologami, fizjoterapeutami, lekarzami i doulami
 • każdy słuchacz otrzyma następujące materiały dydaktyczne autorstwa  dr n. med. Małgorzaty Chochowskiej„Taping medyczny w ciąży i połogu” oraz „Masaż małego człowieka”
 • TherapyPresser – przyrząd do ucisku punktów spustowych bólu oraz więzadeł miednicy i kręgosłupa.

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych

mgr Patrycja Werbińska – kierownik administracyjny i autorka programu studiów "Holistyczna Opieka Okołoporodowa". Kierownik i autorka programu pierwszego w Polsce Rocznego Studium dla Doul. Z wykształcenia mgr ekonomii, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, podyplomowo studiowała w WSB w Poznaniu na kierunku ,,Inwestycje kapitałowe". W zawodzie pracowała kilkanaście lat, m.in. na stanowisku Kierownika Oddziału Biura Maklerskiego i Koordynatora Zespołu Private Banking. Obecnie współpracuje z Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej KORE. Z powołania doula, edukatorka seksualna, dyplomowana promotorka laktacyjna i instruktorka chustonoszenia II°. Członkini Stowarzyszenia DOULA w Polsce. Zafascynowana zdrowym, świadomym stylem życia i odkrywaniem siły płynącej z macierzyństwa i kobiecości. Prywatnie mama pięciorga dzieci, z których dwoje urodziła w domu. W ramach studiów prowadzi przedmiot Noszenie niemowląt w chuście wiązanej.

dr n. med. Małgorzata Chochowska – kierownik programowy i autor programu studiów „Holistyczna opieka okołoporodowa”; fizjoterapeuta i terapeuta manualny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Modelu Holistycznym.
Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń, z zakresu terapii manualnej i medycyny mięśniowo-powięziowej i jest autorką ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych z dziedziny neurofizjologii, terapii manualnej i fizykoterapii. Prowadzi badania z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Współpracuje z Katedrą Medycyny Społecznej, Zakładem Patofizjologii Narządu Ruchu oraz Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Interesuje się medycyną holistyczną, postrzegającą człowieka w sposób całościowy i zakładającą oddziaływania organiczne, psychofizyczne, socjalne, edukacyjne i inne. Jest gorącym zwolennikiem całościowego ujmowania problemów zdrowotnych i głęboko zindywidualizowanego podejścia do pacjenta.
Zawodowo zajmuje się praktyką kliniczną, prowadząc Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej KORE i specjalizując się w zakresie terapii manualnej, głównie u osób po urazach narządu ruchu oraz u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi.
Prowadzi także zajęcia na WSEiT w Poznaniu, na studiach licencjackich magisterskich i podyplomowych. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Tapingu medycznego u kobiet w ciąży i połogu, Pracy z blizną po operacji cesarskiego cięcia oraz Rozluźniania mięśniowo-powięziowego u kobiet w ciąży.

Kadra dydaktyczna

dr n. med. Aleksandra Persona-Śliwińska - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w odnowie biologicznej (studia podyplomowe AWF w Poznaniu, 2008 rok), specjalista w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 rok). W latach 1996 do 2011 pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej i ultrasonografii trójwymiarowej 3D/4D (Londyn Harris Brightright Reaserch Center, Wiedeń Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG, PTMP, ISUOG), autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, czynnie uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych problematyce medycyny perinatalnej oraz ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Od 2007 roku rozwija zainteresowania i kształci się w zakresie fizjoterapii, odnowy biologicznej, medycyny estetycznej i anty-aging. W 2008 roku założyła i prowadzi Specjalistyczne Centrum Medyczne „PRO FEMINA” w Swarzędzu, którego jest kierownikiem. Mama trzech synów. W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Położnictwo.

mgr Iwona Marczak - jest położną od 20 lat. Pracuje w jednym z poznańskich szpitali na oddziale porodowym. Zajmuje się edukacją rodziców, wprowadzając ich w tajniki narodzin. Zajęcia odbywają się w Malinowej Szkole Rodzenia RUBUS w Kórniku. Jest członkinią Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni. Od wielu lat kibicuje akcjom na rzecz naturalnych narodzin i chętnie bierze w nich udział. Popiera działalność Fundacji Rodzić po Ludzku, która robi tak wiele - min. na rzecz powrotu do naturalnych narodzin. Prowadzi Indywidualną Praktykę Położniczą. Od pewnego już czasu dzięki kobietom, które przekonały ją do narodzin w domu, okryła i zachwyca się inną stroną położnictwa. Nie ma wątpliwości, że dom jest bezpiecznym miejscem narodzin dziecka dla tych kobiet, które tego bardzo pragną i w nim czują się najlepiej i najbezpieczniej. Kocha swój zawód i nie wyobraża sobie robienia w życiu czegoś innego. W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Położnictwo w ujęciu holistycznym.

mgr Anna Dolczewska – Samela – absolwentka psychologii specjalność: kliniczna oraz seksuologia. Certyfikat terapeuty uzyskała w berlińskim Instytucie Miltona Eriksona. Prowadzi własny gabinet poradnictwa i terapii psychologicznej i seksuologicznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, par oraz rodzin ‘Od*Nowa’. Prowadzi treningi, warsztaty oraz szkolenia dla personelu medycznego, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu problematyki uzależnień. Przez ponad 12 lat była asystentem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzi na kilku uczelniach zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu Komunikacji z pacjentem, Seksuologii, Psychologii dzieci i młodzieży, Psychologii klinicznej i Psychologii zdrowia. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Państwową Inspekcją Sanitarną w Poznaniu i w Lesznie oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w zakresie organizacji konferencji i szkoleń. Mama trzech synów. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Edukacji i Poradnictwa Seksualnego oraz Psychologii w Sytuacjach Kryzysowych.

mgr Marek Dąbrowski - Ratownik medyczny i Instruktor TCCC – ratownictwa w środowisku taktycznym. Pomysłodawca i twórca polskiego szkolenia i programu TEMS – medycznego wsparcia działań taktycznych. Instruktor American Heart Association, Instruktor BLS AHA – podstawowe zabiegi resuscytacyjne, Instruktor ACLS AHA – zaawansowne zabiegi resucytacyjne dorosłych, Instruktor PALS AHA – zaawansowne zabiegi resucytacyjne dzieci i niemowląt, Instruktor Prehospital Trauma Life Support, Instruktor PHTLS – przedszpitalne postępowanie w obrażeniach ciała, Instruktor sportu – strzelectwo sportowe i bojowe. Od 2008 roku Asystent w Zakładzie Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ramach studiów prowadzi zajęcia z Ratownictwa Medycznego.

mgr Agnieszka Paczkowska – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta Metody Integracji Sensorycznej, trener i certyfikowany terapeuta Metody Integracji Odruchów (INPP), certyfikowany terapeuta Metody Johansen’a (IAS) oraz instruktor Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala. Przez kilka lat pracowała w szkole życia z dziećmi ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością, obecnie prowadzi prywatną praktykę. Jest mamą dwóch synów. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Masażu Shantala.

mgr Piotr Szczotka - terapeuta (dyplomowany masażysta) specjalizujący się w nurcie body work, promotor zdrowia, wydawca i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji i artykułów na temat masażu i metod "pracy z ciałem" z elementami promocji zdrowia. Autor książek: "Współczesny Masaż terapia, profilaktyka, relaksacja", "Integracyjny Masaż Bodywork - masaż w odnowie biologicznej i psychosomatycznej" oraz "Masaż twarzy w medycynie estetycznej, chirurgii plastycznej i kosmetyce". Współorganizator sympozjum, targów i kongresów popularyzujących min masaż i metody body work skupione na opracowaniu tkanek miękkich. Jest znanym w Polsce popularyzatorem masażu w odnowie biologicznej i psychosomatycznej, a także w medycynie estetycznej oraz masażu w okresie macierzyństwa, zwłaszcza rewitalizacja po porodzie. W zawodzie pracuje od 1989 roku, a książka „Profesjonalna praktyka, masaż, gabinet, pasja życia". jest podsumowaniem jego wieloletniej pracy także poza praktyką gabinetową. W ramach studiów poprowadzi: Masaż kobiety w ciąży i połogu.

dr n. kult. fiz. Krzysztof Pietrusik – nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-metodyczne skoncentrował wokół zagadnień związanych w wdrażaniem różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym. Autor kilku podręczników, kilkudziesięciu publikacji oraz uczestnik szeregu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie kultury fizycznej, a także autor programów i wykładowca na kursach instruktorsko-trenerskich oraz warsztatach dokształcających. Wykładowca na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz jednostkach aktywizujących osoby starsze do podejmowania aktywności fizycznej. Specjalista kinezygerontoprofilaktyki, trener pływania klasy mistrzowskiej, międzynarodowy Instruktor Gymstick Nornic Walking, międzynarodowy Instruktor Gymstick Cardin and Gymstick Muscle, członek Word Aquatic Babies & Children, European Aquatic Association, Aquatic Exercise Association. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z: Aktywność fizyczna w wodzie dla kobiet w ciąży.

dr n. kult. fiz. Patrycja Rąglewska - specjalista w dziedzinie fizjoterapii, starszy wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii, międzynarodowy instruktor nordic walking PFNW/INWA, adiunkt w Katedrze Medycyny Sportu i Fizykoterapii, Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej na AWF w Poznaniu; specjalista fizjoterapii w Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej; członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z Jogi dla kobiet w ciąży.

mgr Kamila Serafińska - z wykształcenia pedagog, certyfikowany instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała. Prowadzi warsztaty tańca hula, dzieli się wyjątkowym masażem hawajskim lomi lomi nui. Tańca hula uczy się od Anny Gardzilewicz, Małgorzaty Szokalskiej. Taniec traktuje jako jedną z dróg do poznania siebie, zaprzyjaźniania się ze sobą, odkrywania swojego miejsca w życiu. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z Tańca Hula dla kobiet w ciąży.

mgr Bogumiła Dampc – absolwentka kierunku fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, terapeuta manualny holistyczny z II° kompetencji w koncepcji TMH dr A. Rakowskiego. Od 2008 roku związana zawodowo z Centrum Terapii Manualnej w podpoznańskim Sierosławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Na co dzień pracuje z pacjentami borykającymi się z dolegliwościami ze strony narządu ruchu. Szczególnym typem pacjentów są osoby cierpiące na dolegliwości ze strony rejonu dna miednicy, którzy wymagają szczególnej uwagi i dobrania specyficznych technik terapeutycznych. Ukończyła kursy z zakresu: Terapii Manualnej Holistycznej, Mięśniowo-powięziowej relaksacji wg Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej, Stabilizacji lokalnej i globalnej, badania i leczenia zaburzeń napięcia mięśniowego w koncepcji Medycyny Manualnej Neurokinezjologicznej, Kinesiotapingu. W pracy terapeutycznej zwraca szczególną uwagę na nierozerwalny związek ciała z emocjonalnością człowieka. Oprócz szkoleń z zakresu terapii manualnej, ukończyła wiele kursów z zakresu psychoedukacji, m.in.: Podyplomowy Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Terapii Edukacyjnej, Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania wg Koncepcji Gestalt, Warsztaty wprowadzające do Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Racjonalna Terapia Zachowania). Ukończyła też szkołę Analizy Transakcyjnej oraz Studium Trenerskie. Autorka i współautorka wystąpień z zakresu Terapii Manualnej Holistycznej. Oprócz codziennej pracy z pacjentami w gabinecie, asystuje w prowadzeniu kursów z Terapii Manualnej Holistycznej, prowadzi zajęcia z Terapii Edukacyjnej dla pacjentów, współprowadzi kurs Terapii Edukacyjnej dla terapeutów manualnych. Autorka warsztatów: ”Ciało a stres”. W 2009 roku założyła i prowadzi firmę Vermo, która jest producentem sprzętu do autoterapii, jogi i medytacji. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Reedukacja mięśni dna miednicy.

mgr Małgorzata Borecka – pedagog i certyfikowana doula. Będąc studentką pedagogiki i lektorką języka polskiego poznała w 1997 roku cudowną kobietę- Lindę Sacco, amerykańską doulę, która stała się jej przewodniczką w świecie macierzyństwa. Od momentu swojego pierwszego towarzyszenia przy porodzie w 2003 roku z zafascynowaniem zgłębiam temat ciąży, narodzin człowieka, narodzin kobiecości, macierzyństwa i rodzicielstwa. Miała przywilej spotkać i wspierać kilkanaście dziesiątek kobiet na różnych etapach macierzyństwa. Jako doula towarzyszy kobietom w znajdowaniu ich własnej ścieżki macierzyństwa. Wierzy w instynkt i kobiecą intuicję. Nie przestaje się uczyć, od wielu lat bierze udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i warsztatach w tematyce okołoporodowej i rodzicielskiej, również jako wykładowca i trenerka. Od 2011r. jest prezeską Stowarzyszenia DOULA w Polsce. Mama pięciorga dzieci. W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Zastosowanie chusty Rebozo w okresie okołoporodowym.

Newsletter
Najczęstsze pytania