Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Holistyczna opieka okołoporodowa

Oferta tych studiów skierowana jest do absolwentów kierunków: fizjoterapia/rehabilitacja, położnictwo.

Cele i zakres merytoryczny

Holistyczna Opieka Okołoporodowa to pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o bogatej i wszechstronnej ofercie z zakresu opieki i pracy z kobietami w okresie ciąży i połogu. Posiadamy już niemal 100 zadowolonych absolwentów, profesjonalnie przygotowanych do pracy z mamą i małym dzieckiem.

Studia te zostały stworzone w odpowiedzi na głęboką potrzebę poszerzenia swoich kompetencji ze strony osób reprezentujących wymienione powyżej grupy zawodowe, wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą z kobietą w wyjątkowym okresie życia, jakim jest ciąża i połóg, oraz wspieraniem rodziny przygotowującej się na przyjęcie nowego członka rodziny oraz towarzyszeniem im w pierwszych miesiącach po narodzinach.

Inicjatorem, współautorem i wieloletnim kierownikiem programowym studiów podyplomowych Holistyczna opieka okołoporodowa była dr n. med. Małgorzata Chochowska – fizjoterapeuta, terapeuta manualny.

Bardzo bliska jest nam idea holistycznego spojrzenia na kobietę w ciąży, na mające narodzić się dziecko oraz na rodzinę postrzeganą jako całość – wraz z jej najbliższym otoczeniem. Z tego powodu w programie studiów oprócz przedmiotów klasycznych – ugruntowujących wiedzę z zakresu Położnictwa i poradnictwa (np. przyczyn i objawów schorzeń oraz nieprawidłowości, dotyczących okresu ciąży i połogu; zagadnień związanych z planowaniem rodziny oraz niepłodnością) czy Poradnictwa Laktacyjnego – znalazło się też Noszenie niemowląt w chuście wiązanej, a także Masaż Shantala - sprzyjający budowaniu więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem.

Ponadto w czasie trwania studiów słuchacze będą mogli zapoznać się z technikami, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu kobiety ciężarnej a także rozwijającymi jej osobowość, dzięki czemu sprzyjają bardziej świadomym przygotowaniom na przyjście dziecka: Aktywność fizyczna w wodzie dla kobiet w ciąży (elementy WATSU, aqua aerobik i inne), Taniec Hula.

Ponadto w programie studiów ujęto przedmioty, o charakterze czysto „medycznym” – pozwalające słuchaczom na zdobycie umiejętności w zakresie bezpiecznej pomocy kobiecie w ciąży (a następnie po porodzie) w łagodzeniu bólu i specyficznych dolegliwości związanych z tym okresem: Reedukacja mięśni dna miednicy, Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu, Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, Praca z blizną po operacji cesarskiego cięcia.

Osobny duży blok, stanowić będą przedmioty z zakresu psychologii i seksuologii, m.in. Edukacja i poradnictwo seksualne, Seksuologia w ciąży i połogu, Psychologia w sytuacjach kryzysowych, Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym.

Tak skomponowany program studiów, czyni je wyjątkowymi i pierwszymi, które podejmują tą tematykę w tak szerokiej i interdyscyplinarnej formie w Polsce.

Od słuchaczy oczekiwać będziemy zaangażowania i ciężkiej pracy, ale przede wszystkim dojrzałości, empatii i refleksji.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych:

Uczestnicy studiów podyplomowych „Holistyczna opieka okołoporodowa” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają BEZ DODATKOWYCH OPŁAT 4 certyfikaty potwierdzających zdobytą wiedzę w zakresie:

 • Edukacji i Poradnictwa Seksualnego uprawniający do prowadzenia zajęć w szkole oraz zajęć z rodzicami (także dzieci niepełnosprawnych) – kurs będzie prowadzony wg autorskiego programu przez mgr Annę Dolczewską-Samelę - seksuolożkę ipsychoterapeutkę posiadającą wieloletnie doświadczenie kliniczne.
 • Masażu Shantala - Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care - w języku polskim i angielskim, poziom podstawowy (basic), kurs prowadzony przez Instruktorkę Szkoły Holenderskiej – mgr Agnieszkę Paczkowską
 • Tapingu Medycznego u kobiet w ciąży – kurs będzie prowadzony przez dr n. med. Małgorzatę Chochowską - wg autorskiego programu
 • Noszenia Niemowląt w Chuście Wiązanej – kurs na Akredytowanego Doradcę Noszenia w chustach i nosidłach miękkich, prowadzony przez Akademię Noszenia Dzieci www.akademianoszenia.pl

Dodatkowe atuty studiów

 • możliwość uzyskania kompetencji z zakresu poradnictwa seksualnego – także w zakresie problemów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
 • zajęcia z doświadczoną, starannie dobraną kadrą, posiadającą wieloletnie doświadczenie terapeutyczne
 • obszerny blok ćwiczeń z zakresu Rodzicielstwa Bliskości – masaż Shantala, noszenie w chuście wiązanej, z wykorzystaniem profesjonalnych pomocy dydaktycznych – lalek, chust itp.
 • obszerny blok ćwiczeń z zakresu bezpiecznego i skutecznego łagodzenia dolegliwości bólowych i innych specyficznych dolegliwości związanych z okresem ciąży
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia z położnymi, psychologami, seksuologami, fizjoterapeutami, lekarzami
  i doulami
 • każdy słuchacz otrzyma materiały dydaktyczne autorstwa  dr n. med. Małgorzaty Chochowskiej: „Taping medyczny w ciąży i połogu” oraz „Masaż małego człowieka” a także TherapyPresser – przyrząd do ucisku punktów spustowych bólu oraz więzadeł miednicy i kręgosłupa.

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych

mgr Patrycja Werbińska – kierownik i autorka programu studiów "Holistyczna Opieka Okołoporodowa". Autorka programu i kierownik pierwszego w Polsce Rocznego Studium dla Doul przy Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu. Z wykształcenia mgr ekonomii, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, podyplomowo studiowała w WSB w Poznaniu na kierunku ,,Inwestycje kapitałowe". W zawodzie pracowała kilkanaście lat, m.in. na stanowisku Kierownika Oddziału Biura Maklerskiego i Koordynatora Zespołu Private Banking. Z powołania edukatorka seksualna, doula, dyplomowana promotorka karmienia piersią, instruktorka masażu Shantala i instruktorka chustonoszenia (ukończony kurs w Akademii Noszenia Dzieci oraz kurs podstawowy i zaawansowany w szkole noszenia ClauWi). Członkini Stowarzyszenia DOULA w Polsce. Zafascynowana zdrowym, świadomym stylem życia i odkrywaniem siły płynącej z macierzyństwa i kobiecości. Prywatnie mama pięciorga dzieci, z których dwoje urodziła w domu. W ramach studiów prowadzi przedmiot: Noszenie niemowląt w chuście wiązanej.

Kadra dydaktyczna

dr n. med. Aleksandra Persona-Śliwińska - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w odnowie biologicznej (studia podyplomowe AWF w Poznaniu, 2008 rok), specjalista w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 rok). W latach 1996 do 2011 pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej w Poznaniu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej i ultrasonografii trójwymiarowej 3D/4D (Londyn Harris Brightright Reaserch Center, Wiedeń Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG, PTMP, ISUOG), autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, czynnie uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych problematyce medycyny perinatalnej oraz ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Od 2007 roku rozwija zainteresowania i kształci się w zakresie fizjoterapii, odnowy biologicznej, medycyny estetycznej i anty-aging. W 2008 roku założyła i prowadzi Specjalistyczne Centrum Medyczne „PRO FEMINA” w Swarzędzu, którego jest kierownikiem. Mama trzech synów. W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Wstęp do położnictwa.

mgr Iwona Marczak - jest położną od 20 lat. Pracuje w jednym z poznańskich szpitali na oddziale porodowym. Zajmuje się edukacją rodziców, wprowadzając ich w tajniki narodzin. Zajęcia odbywają się w Malinowej Szkole Rodzenia RUBUS w Kórniku. Jest członkinią Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni. Od wielu lat kibicuje akcjom na rzecz naturalnych narodzin i chętnie bierze w nich udział. Popiera działalność Fundacji Rodzić po Ludzku, która robi tak wiele - min. na rzecz powrotu do naturalnych narodzin. Prowadzi Indywidualną Praktykę Położniczą. Od pewnego już czasu dzięki kobietom, które przekonały ją do narodzin w domu, okryła i zachwyca się inną stroną położnictwa. Nie ma wątpliwości, że dom jest bezpiecznym miejscem narodzin dziecka dla tych kobiet, które tego bardzo pragną i w nim czują się najlepiej i najbezpieczniej. Kocha swój zawód i nie wyobraża sobie robienia w życiu czegoś innego. W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Położnictwo w ujęciu holistycznym.

mgr Anna Dolczewska – Samela – absolwentka psychologii specjalność: kliniczna oraz seksuologia. Certyfikat terapeuty uzyskała w berlińskim Instytucie Miltona Eriksona. Prowadzi własny gabinet poradnictwa i terapii psychologicznej i seksuologicznej dla dorosłych, młodzieży i dzieci, par oraz rodzin ‘Od*Nowa’. Prowadzi treningi, warsztaty oraz szkolenia dla personelu medycznego, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodziców z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym z zakresu problematyki uzależnień. Przez ponad 12 lat była asystentem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzi na kilku uczelniach zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu Komunikacji z pacjentem, Seksuologii, Psychologii dzieci i młodzieży, Psychologii klinicznej i Psychologii zdrowia. Ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Państwową Inspekcją Sanitarną w Poznaniu i w Lesznie oraz Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w zakresie organizacji konferencji i szkoleń. Mama trzech synów. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Edukacji i Poradnictwa Seksualnego oraz Psychologii w Sytuacjach Kryzysowych.

mgr Agnieszka Paczkowska – fizjoterapeutka, oligofrenopedagog. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii dziecięcej. Certyfikowany terapeuta Metody Integracji Sensorycznej, trener i certyfikowany terapeuta Metody Integracji Odruchów (INPP), certyfikowany terapeuta Metody Johansen’a (IAS) oraz instruktor Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala. Przez kilka lat pracowała w szkole życia z dziećmi ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością, obecnie prowadzi prywatną praktykę. Jest mamą dwóch synów. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Masażu Shantala oraz Przetwarzanie sensoryczne a etapy rozwoju dziecka.

dr n. med. Barbara Baranowska - położna i embriolog. Wykładowczyni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rodzić po Ludzku. W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami podmiotowości i godności kobiety rodzącej oraz psychologicznymi aspektami niepowodzeń prokreacyjnych. Zainteresowania swoje skupia na kulturowych uwarunkowaniach ciąży, porodu i połogu oraz położnictwie zgodnym z zasadami medycyny opartej na dowodach. Prywatnie uwielbia wędrówki po Bieszczadach, muzykę reggae i licznych bratanków.

mgr Marta Żurek - trenerka i współautorka programu szkoleniowego Akademii Noszenia Dzieci - pierwszej polskiej szkoły dla doradców noszenia działającej od 2010r. W 2012-2013 ukończyła kurs kompetencji trenerskich „Train the Trainer” cz.I & II na UOUW (120h). Absolwentka rocznego Studium dla Doul w Wielkopolskiej Szkole Medycznej (2016), akredytowanego przez stowarzyszenie Doula w Polsce. Współautorka publikacji "Wiązanie chusty. Prosty poradnik" wyd. 2014 we współpracy z firmą Lenny Lamb. Cały czas regularnie pracuje z rodzicami w ramach konsultacji indywidualnych. Mama dwójki dzieci, które już dawno powyrastały z chust.

mgr Bogumiła Dampc – absolwentka kierunku fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, terapeuta manualny holistyczny z II° kompetencji w koncepcji TMH dr A. Rakowskiego. Od 2008 roku związana zawodowo z Centrum Terapii Manualnej w podpoznańskim Sierosławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Na co dzień pracuje z pacjentami borykającymi się z dolegliwościami ze strony narządu ruchu. Szczególnym typem pacjentów są osoby cierpiące na dolegliwości ze strony rejonu dna miednicy, którzy wymagają szczególnej uwagi i dobrania specyficznych technik terapeutycznych. Ukończyła kursy z zakresu: Terapii Manualnej Holistycznej, Mięśniowo-powięziowej relaksacji wg Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej, Stabilizacji lokalnej i globalnej, badania i leczenia zaburzeń napięcia mięśniowego w koncepcji Medycyny Manualnej Neurokinezjologicznej, Kinesiotapingu. W pracy terapeutycznej zwraca szczególną uwagę na nierozerwalny związek ciała z emocjonalnością człowieka. Oprócz szkoleń z zakresu terapii manualnej, ukończyła wiele kursów z zakresu psychoedukacji, m.in.: Podyplomowy Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Terapii Edukacyjnej, Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania wg Koncepcji Gestalt, Warsztaty wprowadzające do Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Racjonalna Terapia Zachowania). Ukończyła też szkołę Analizy Transakcyjnej oraz Studium Trenerskie. Autorka i współautorka wystąpień z zakresu Terapii Manualnej Holistycznej. Oprócz codziennej pracy z pacjentami w gabinecie, asystuje w prowadzeniu kursów z Terapii Manualnej Holistycznej, prowadzi zajęcia z Terapii Edukacyjnej dla pacjentów, współprowadzi kurs Terapii Edukacyjnej dla terapeutów manualnych. Autorka warsztatów: ”Ciało a stres”. W 2009 roku założyła i prowadzi firmę Vermo, która jest producentem sprzętu do autoterapii, jogi i medytacji. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu Reedukacji mięśni dna miednicy.

dr n. kult. fiz. Krzysztof Pietrusik – nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Zainteresowania naukowo-metodyczne skoncentrował wokół zagadnień związanych w wdrażaniem różnych form aktywności ruchowej w środowisku wodnym. Autor kilku podręczników, kilkudziesięciu publikacji oraz uczestnik szeregu konferencji metodycznych i naukowych w zakresie kultury fizycznej, a także autor programów i wykładowca na kursach instruktorsko-trenerskich oraz warsztatach dokształcających. Wykładowca na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz jednostkach aktywizujących osoby starsze do podejmowania aktywności fizycznej. Specjalista kinezygerontoprofilaktyki, trener pływania klasy mistrzowskiej, międzynarodowy Instruktor Gymstick Nornic Walking, międzynarodowy Instruktor Gymstick Cardin and Gymstick Muscle, członek Word Aquatic Babies & Children, European Aquatic Association, Aquatic Exercise Association. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z: Aktywność fizyczna w wodzie dla kobiet w ciąży.

mgr Kamila Serafińska - z wykształcenia pedagog, certyfikowany instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała. Prowadzi warsztaty tańca hula, dzieli się wyjątkowym masażem hawajskim lomi lomi nui. Tańca hula uczy się od Anny Gardzilewicz, Małgorzaty Szokalskiej. Taniec traktuje jako jedną z dróg do poznania siebie, zaprzyjaźniania się ze sobą, odkrywania swojego miejsca w życiu. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z Tańca Hula dla kobiet w ciąży.

mgr Małgorzata Borecka – pedagog i certyfikowana doula. Będąc studentką pedagogiki i lektorką języka polskiego poznała w 1997 roku cudowną kobietę- Lindę Sacco, amerykańską doulę, która stała się jej przewodniczką w świecie macierzyństwa. Od momentu swojego pierwszego towarzyszenia przy porodzie w 2003 roku z zafascynowaniem zgłębiam temat ciąży, narodzin człowieka, narodzin kobiecości, macierzyństwa i rodzicielstwa. Miała przywilej spotkać i wspierać kilkanaście dziesiątek kobiet na różnych etapach macierzyństwa. Jako doula towarzyszy kobietom w znajdowaniu ich własnej ścieżki macierzyństwa. Wierzy w instynkt i kobiecą intuicję. Nie przestaje się uczyć, od wielu lat bierze udział w konferencjach, seminariach, sympozjach i warsztatach w tematyce okołoporodowej i rodzicielskiej, również jako wykładowca i trenerka. Od 2011r. jest prezeską Stowarzyszenia DOULA w Polsce. Mama pięciorga dzieci. W ramach studiów poprowadzi przedmiot: Zastosowanie chusty Rebozo w okresie okołoporodowym.

dr n. med. Małgorzata Chochowska – inicjator, współautor programu studiów „Holistyczna opieka okołoporodowa”;wieloletni kieronik tych studiów; fizjoterapeuta i terapeuta manualny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w Modelu Holistycznym.
Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń, z zakresu terapii manualnej i medycyny mięśniowo-powięziowej i jest autorką ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych z dziedziny neurofizjologii, terapii manualnej i fizykoterapii. Prowadzi badania z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Współpracuje z Katedrą Medycyny Społecznej, Zakładem Patofizjologii Narządu Ruchu oraz Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Interesuje się medycyną holistyczną, postrzegającą człowieka w sposób całościowy i zakładającą oddziaływania organiczne, psychofizyczne, socjalne, edukacyjne i inne. Jest gorącym zwolennikiem całościowego ujmowania problemów zdrowotnych i głęboko zindywidualizowanego podejścia do pacjenta.
Zawodowo zajmuje się praktyką kliniczną, prowadząc Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej KORE i specjalizując się w zakresie terapii manualnej, głównie u osób po urazach narządu ruchu oraz u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi. Prowadzi także zajęcia na WSEiT w Poznaniu, na studiach licencjackich magisterskich i podyplomowych. W ramach studiów prowadzi zajęcia z zakresu: Tapingu medycznego u kobiet w ciąży i połogu.

Newsletter
Najczęstsze pytania