Holistyczna opieka okołoporodowa

Holistyczna opieka okołoporodowa

Program studiów

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry; w systemie niestacjonarnym;  zjazdy (sobota – niedziela)

Razem: 300 godzin zajęć prowadzonych przez doświadczonych specjalistów głównie w formie praktycznej:

MODUŁ POŁOŻNICZY-65h

 • Podstawy położnictwa – 20h
 • Położnictwo w modelu holistycznym – 25h
  • Poród aktywny oraz pozycje wertykalne – 5h
  • Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego – 5h
  • Kangurowanie i znaczenie pierwszego kontaktu matki i dziecka -5h
  • Taniec hula dla kobiet w ciąży – 5h
  • Zastosowanie chusty Rebozo w okresie okołoporodowym – 5h
 • Poradnictwo i wsparcie w okresie laktacji – 20h

MODUŁ FIZJOTERAPEUTYCZNY – 85h

 • Podstawy badania uroginekologicznego – 5h
 • Masaż u kobiet w ciąży i połogu – 10h
 • Rozejście kresy białej – diagnostyka i terapia – 10h
 • Mięśnie dna miednicy – profilaktyka i ćwiczenia - 20h
 • Praca z blizną w uroginekologii – 10h
 • Drenaż limfatyczny u kobiet w ciąży i połogu - 15h
 • Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu – 15h

MODUŁ PEDIATRYCZNY – 60h

 • Masaż Shantali – 10h
 • Rozwój ruchowy i pielęgnacja małego dziecka - 10h
 • Przetwarzanie sensoryczne a etapy rozwoju dziecka - 10h
 • Psychologia prenatalna i rozwojowa dziecka - 10h
 • Noszenie w chuście wiązanej i nosidłach miękkich – 20h

MODUŁ PSYCHOTERAPEUTYCZNY – 60h

 • Komunikacja interpersonalna – 10h
 • Psychologia w sytuacjach kryzysowych – 10h
 • Edukacja i poradnictwo seksualne – 40h

MODUŁ SPECJALISTYCZNY – 30h

 • Ratownictwo medyczne – 10h
 • Farmakoterapia w okresie okołoporodowym – 10h
 • Dietetyka i żywienie kobiet w okresie ciąży i połogu – 10h

DODATKOWO w ramach zajęć przeprowadzone zostaną 4 BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE KURSY:

 • Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu – 15h
 • Masaż Shantali wg Szkoły Holenderskiej - 10h
 • Edukacja i poradnictwo seksualne –  40h
 • Noszenie niemowląt w chuście wiązanej - 20h

Główne efekty kształcenia w zakresie:

Wiedzy

 • Posiada wiedzę ogólną z zakresu położnictwa, seksuologii  i poradnictwa w  Polsce i na świecie
 • Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania organizmu kobiety w ciąży i w okresie połogu, dla wyjaśnienia zaburzeń i funkcji poszczególnych układów i aparatu ruchu
 • Potrafi opisać i interpretować zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju kobiety ciężarnej i kobiety w połogu pod wpływem wdrożonej terapii
 • Umie opisać podstawowe procesy, zachodzące w organizmie kobiety ciężarnej w czasie kolejnych etapów rozwoju ciąży oraz kobiety w okresie połogu
 • Potrafi dobrać program terapeutyczny z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji kobiety w ciąży i połogu – z uwzględnieniem jej najbliższego środowiska, możliwych nieprawidłowości i stanu zdrowia
 • Potrafi scharakteryzować rozwój psychoseksualny człowieka
 • Posiada wiedzę na temat psychopedagogicznych aspektów pracy terapeuty w pracy z kobietą w ciąży i połogu
 • Rozumie mechanizmy działania określonych metod terapeutycznych, stosowanych w procesie usprawniania kobiet w ciąży i połogu, w przypadku stwierdzenia różnych jednostek chorobowych

Umiejętności

 • Umie samodzielnie wykonać masaż kobiety w ciąży i połogu z uwzględnieniem prezentowanej jednostki chorobowej czy stopnia niepełnosprawności
 • Potrafi poprowadzić zajęcia z zakresu aktywności fizycznej w wodzie, przeznaczone dla kobiet w ciąży
 • Potrafi poprowadzić zajęcia z zakresu jogi, przeznaczone dla kobiet w okresie ciąży i połogu
 • Potrafi wykonać rozluźnianie mięśniowo-powięziowe u kobiety będącej w ciąży lub w okresie połogu z uwzględnieniem jednostki chorobowej czy stopnia niepełnosprawności
 • Potrafi przeprowadzić terapię manualną blizny po cesarskim cięciu, u kobiety w połogu i w okresie późniejszym
 • Potrafi zastosować odpowiednią aplikację z zakresu tapingu medycznego – przeznaczoną dla kobiet w okresie ciąży i połogu z uwzględnieniem jednostki chorobowej lub stopnia niepełnosprawności
 • Potrafi zaprezentować kangurowanie i jeden wybrany sposób noszenia niemowląt w chuście wiązanej
 • Potrafi przeprowadzić masaż Shantali u niemowlęcia
 • Potrafi zaprogramować i przeprowadzić reedukację mięśni dna miednicy z zastosowaniem odpowiednich środków i metod

Kompetencji

 • Rozumie konieczność poszerzania wiedzy interdyscyplinarnie związanej z problematyką holistycznego spojrzenia na kobietę w okresie ciąży i połogu
 • Potrafi prosić o konsultację i z uwagą wysłuchuje uwag specjalistów z dziedzin pokrewnych
 • Przyjmuje dobro kobiety w okresie ciąży i połogu oraz Jej partnera/rodziców/opiekunów za wartość najwyższą
 • Okazuje zrozumienie dla problemów wynikających z określonego stanu emocjonalnego, niepełnosprawności czy choroby kobiety w ciąży i połogu oraz jej dziecka
 • Okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych
 • Przestrzega tajemnicy zawodowej, dotyczącej stanu pacjenta i przebiegu procesu terapeutycznego
 • Samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania i właściwie organizuje prace własną
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania