Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Medycyna osteopatyczna

Studia podyplomowe z medycyny osteopatycznej skierowane są do osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozowania oraz leczenia potencjalnych pacjentów. Program studiów został stworzony w taki sposób, aby absolwent mógł czuć się pewnie jako specjalista pierwszego kontaktu. Będzie mógł leczyć pacjenta na każdym etapie choroby, stosując w miarę potrzeby program krótko (postępowanie przeciwbólowe), średnio (poprawa funkcji) lub długoterminowy (edukacja, profilaktyka), biorąc pod uwagę aktualny stan kliniczny chorego.

Program studiów obejmuje przede wszystkim zajęcia praktyczne. Słuchacz będzie rozwijał swoje umiejętności palpacyjne oraz pozna skuteczne techniki osteopatyczne.

W czasie zajęć słuchacz dowie się jak zebrać obiektywny i wyczerpujący wywiad oraz jak właściwie i kompleksowo przeprowadzić badanie przedmiotowe pacjenta, a następnie zastosować indywidualnie dobraną terapię. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą obejmowały również anatomię, fizjologię, biomechanikę,  embriologię, farmakoterapię, dietetykę, radiologię, semiologię.

Oferta adresowana jest wyłącznie do osób, które posiadają uprawnienia zawodowe fizjoterapeuty i/lub lekarza. 

Cele i zakres merytoryczny

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do planowania, prowadzenia i organizacji procesu terapeutycznego oraz nabycie podstawowych kompetencji z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych Medycyna osteopatyczna otrzymają świadectwo ukończenia studiów oraz tytuł: „Dyplomowany Osteopata”.

Dodatkowe atuty studiów

 • Ambitna i doświadczona kadra dydaktyków
 • Warsztaty kadawerowe
 • Program studiów zgodny z wymaganiami EU
 • Czas zajęć w 100% wykorzystany na merytoryczne i praktyczne przekazywanie wiedzy. Bez marnotrawienia go na tłumaczenia na inne języki.

Kadra  dydaktyczna i infrastruktura

Kierownik studiów podyplomowych

dr n o kult. fiz. Mateusz Wojciech Romanowski (ur. 8 lutego 1985 w Poznaniu); osteopata, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, certyfikowany terapeuta powięzi, specjalista masażu głębokiego. Absolwent kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2010) i Sutherland Collage of Osteopathic Medicine w Konstancinie (2013). W 2014 roku po obronie rozprawy doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2015 roku po zdanym państwowym egzaminie z teorii i praktyki uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W 2016 roku uzyskał tytuł dyplomowanego osteopaty. Wykładowca w Katedrze Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z anatomii palpacyjnej, masażu głębokiego i masażu w chorobach ortopedycznych i reumatologicznych. Od 2015 roku Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prodziekan i wykładowca na Wydziale Medycyny Osteopatycznej Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej (w roku akademickim 2016/2017). Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM), Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF). Od 2007 roku prowadzi prywatną działalność osteopatyczną/fizjoterapeutyczną w gabinetach ANTEEO w miastach Śrem, Poznań i Kórnik. Autor i współautor ponad 70 publikacji z zakresu wykorzystania osteopatii, terapii manualnej, kinezyterapii w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, współautor podręcznika „Wielka Fizjoterapia”.

Kadra dydaktyczna składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich oraz uznanych instruktorów, którzy regularnie praktykują Osteopatię na oddziałach szpitalnych oraz w swoich gabinetach. Zajęcia podczas studiów odbywają się w bazie dydaktycznej uczelni oraz w przychodniach, prywatnych gabinetach.

 • mgr Ewa Bylińska DO
 • mgr Aneta Szczepańska DO
 • mgr Paweł Karczewski DO
 • dr Wioleta Ostiak-Tomaszewska  DO
 • dr Marian Majchrzycki DO
 • dr Mateusz Romanowski DO
 • dr Łukasz Czubaszewski DO
 • mgr Piotr  Rakowiecki DO 
 • mgr Piotr Cywiński DO
 • mgr Grzegorz Kowalski DO
Newsletter
Najczęstsze pytania