Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja on-line

Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

 
 
Przygotuj wymagane dokumenty
 
 
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym
 
 
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w rekrutacji on-line kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji WSEiT następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany
  • kserokopię dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumenty przyjmuje Biuro Rekrutacji WSEiT

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

Miejsce: ul. Grabowa 22 w Poznaniu pokój 21

Magdalena Kałużniak-Zbrożyna
tel: +48 61 832 77 76 wew. 129, kom. +48 693 555 504 
e-mail: m.kaluzniak@wseit.edu.pl 


Izabela Gucia
tel: +48 61 832 77 76 wew. 124, kom. +48 665 999 970
e-mail: i.gucia@wseit.edu.pl 

podyplomowe@wseit.edu.pl 

Regulamin studiów podyplomowych

Newsletter
Najczęstsze pytania