Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Medyczny trener personalny

Oferta tych studiów skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa), turystyka i rekreacja oraz lekarzy.

Cele i zakres merytoryczny

Trener personalny staje się coraz bardziej rozpoznawanym zawodem w naszym społeczeństwie. Zadaniem trenera personalnego jest odpowiedni dobór środków treningowych i prowadzenie sportowe, których zadaniem jest zrealizowanie celu jaki stawia sobie klient. Ponieważ większość klientów korzystających z usług trenera personalnego motywuje się utrzymaniem odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej, co raz ważniejsze staje się nieustanne zwiększanie profesjonalnych kompetencji trenerów o takie zagadnienia jak trening funkcjonalny, rehabilitacja czy przeciwdziałanie skutkom współczesnego stylu życia. Można się obecnie spotkać z dyskusją, że dobry trener personalny to ten, który osiąga nie tylko zmiany na poziomie sylwetki ciała, lecz również jest w stanie ocenić asymetrie funkcjonalne, usprawnić kręgosłup i poprawić wynik sportowy. Na Zachodzie, trener personalny, który pracuje w koncepcji treningu medycznego (nazywanego również funkcjonalnym) jest pomostem łączącym gabinet terapii manualnej z gabinetem lekarza ortopedy. Trener ten, nazywany często trenerem-terapeutą, łączy w sobie wiedzę i umiejętności wywodzące się ze sportu profesjonalnego, rehabilitacji i coachingu oraz jest osobą odpowiedzialną w ogromnym stopniu za proces reedukacji nerwowo-mięśniowej w procesie leczenia i usprawniania. Specjalność ta jest nadal w Polsce nierozpoznawana, jednak na przestrzeni następnych lat może się okazać, że jej obecność na rynku pracy, podniesie poziom sprawności i aktywności fizycznej znacznej części społeczeństwa korzystającego z usług klubów fitness i rekreacji ruchowej.

Studia podyplomowe „Medyczny trener personalny” realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu profesjonalnie prowadzonej aktywności ruchowej. Główny nacisk położony jest na zdobycie przez słuchacza profesjonalnej wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystanie w praktyce trenerskiej. Słuchacz studiów podyplomowych pozna współczesny model pracy z ciałem, oparty na najnowszych badaniach naukowych. Wyjątkowy program studiów, pozwalający słuchaczowi na kompleksowe prowadzenie treningu fizycznego, jest pierwszym w Polsce szkoleniem realizowanym w ramach szkolnictwa wyższego.

Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna związana zawodowo z branżą sportu, fitness i rehabilitacji, przygotuje absolwenta nie tylko do profesjonalnej opieki trenerskiej, ale również do rozumienia prozdrowotnych potrzeb ciała klientów, będących również często klientami-pacjentami. Medyczny trener personalny to osoba, której przyświeca myśl ciągłego zwiększania sprawności fizycznej przy zachowaniu bezpieczeństwa i uwzględnianiu możliwości oraz potrzeb zdrowotnych klienta.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych „Medyczny trener personalny” oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymają dodatkowo
certyfikaty wystawiane przez firmę
 Centrm Ruchu i Trapii BODY WORK  potwierdzające ukończenie następujących kursów:

  • Trening Funkcjonalny Ia: dolna cześć ciała i tułów 
  • Trening Funkcjonalny Ib: górna cześć ciała i tułów 
  • Trening Funkcjonalny Ic: tułów 

Dodatkowe atuty studiów

Studia podyplomowe Medyczny trener personalny organizowane są przy współpracy z firmą BODY WORK, będącą w Polsce jednym z największych centrów szkoleniowych w zakresie treningu funkcjonalnego, sportu i rehabilitacji.

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych w ramach programu studiów podyplomowych, są związane zarówno z branżą fitness, sportu profesjonalnego, jak i fizjoterapii.

Program studiów podzielony jest na moduły prezentujące zagadnienia treningu medycznego w sposób spójny i uporządkowany. Uczestnicy studiów poznają najpierw jego podstawy, a następnie zagadnienia bardziej specjalistyczne tj. w sporcie czy rehabilitacji. 

Polecamy materiał filmowy:

  • Trening personalny w ujęciu medycznym, część 1 i część 2
  • Cykl wykładów otwartych zorganizowany wraz z firmą BODY WORK - zobacz
  • Seminarium "Terapia zaburzeń czynnościowych w obrębie jamy brzucha"  - zobacz 

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych

dr n. med. Marcin Wytrążek - fizjoterapeuta, wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Prodziekan ds. kształcenia oraz Kierownik Pracowni Terapii Manualnej i Masażu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z terapią oraz obiektywizacją stanu chorych z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego i fibromialgią. We współpracy z Zakładem Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzi badania naukowe nad punktami spustowymi z wykorzystaniem elektromiografii i algometrii oraz badania oceniające skuteczność różnych form terapii (głównie terapii tkanek miękkich, w tym różnych form masażu). Klinicysta, zajmuje się różnymi formami terapii manualnej i masażu, specjalizuje się w terapii punktów spustowych i masażu tkanek głębokich. Jest uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń z zakresu fizjoterapii, a także autorem wielu publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii i neurofizjologii. Jest także autorem tłumaczenia bestselerowego podręcznika „Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” Carol Manheim oraz „Rozluźniania powięziowego dla równowagi strukturalnej” autorstwa Earles’a i Myersa. Od 2010 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Jest opiekunem grupy masującej Masażyści WSEiT. Prowadzi kursy doskonalące dla fizjoterapeutów z zakresu terapii punktów spustowych i masażu tkanek głębokich. Jest także pomysłodawcą i kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich.

Zastępca kierownika studiów: mgr Paweł Krótki - trener personalny i fizjoterapeuta, będący jednym z najbardziej rozpoznawanych w Polsce promotorów i szkoleniowców z zakresu treningu funkcjonalnego. Specjalizuje się w prehabilitacji, jak również w nowoczesnym treningu sportowym. W programie studiów będzie odpowiedzialny za podstawy treningu funkcjonalnego, za praktyczne zaliczenie pracy z klientem indywidualnym, jak również za sprawy organizacyjne studiów. Osobiście trenuje pod kątem sportów wielodyscyplinowych, w tym triatlon. Wykształcenie: mgr fizjoterapii (AWF w Poznaniu); European Neuromuscular Therapy, Advanced Certificate (NTC, Ireland); szkolenia podyplomowe z zakresu treningu funkcjonalnego (w trakcie) (Gray Institute, USA); Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu (Ostea, Polska); TRX® Suspension Training® GSTC Group Training Course (Fitness Anywhere, USA); aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych aktywności fizycznej, rehabilitacji oraz treningowi funkcjonalnemu

mgr Weronika Ratkowska – założycielka studio treningu zdrowotnego fitnessroom w Poznaniu. Z wykształcenia fizjoterapeuta, od kilkunastu lat nieprzerwanie związana z działalnością fitness. Master Instructor, trener personalny, szkoleniowiec i prezenter. Podczas wieloletniej współpracy z największymi szkołami fitness w Polsce (Profi Fitness School, ISFS), wyszkoliła setki młodych instruktorów. W ostatnich latach intensywnie rozwija się i kształci w formach prozdrowotnych – od terapii narządu ruchu po trening uzupełniający dla różnych dyscyplin sportowych. Współpracuje z Akademią Lecha we Wronkach w zakresie projektu: Trening funkcjonalny – fundamentalna sprawność motoryczna piłkarzy; tworząc i prowadząc treningi dla młodych zawodników. Niezwykle aktywna, energetyczna, wymagająca i skuteczna jako szkoleniowiec, motywująca i oddana jako trener. Wykształcenie: mgr fizjoterapii (AWF w Poznaniu); Terapia Manualna Holistyczna (moduły I-V, CTM Rakowski); Kinesiotaping (K-Active Poland); Anatomy Trains dla terapeutów leczenia ruchem (Anatomy Trains, USA); uczestnik licznych szkoleń Pilates, warsztatów fitness, targów fitness (m.in. w Rimini), konwencjach międzynarodowych

mgr Przemysław Tokarek - fizjoterapeuta oraz spacjalista od prehabilitacji sportowej. Od 2010 roku rozwija się w centrum treningowym SportPlus Center Mairena w Sewilli, pracując z elitą hiszpańskiej reprezentacji sportowej. Absolwent AWF utytułowany wieloma dyplomami z zakresu terapii manualnej oraz treningu propriocepcji. Prawdziwy pasjonat naukowy – wielokrotnie prezentował swoje prace podczas międzynarodowych konferencji poświęconych ruchowi i fizjoterapii. Przede wszystkim jednak praktyk – poza ogromnym doświadczeniem terapeutycznym, jest oddany również sportom walki. Od 2006 roku trenuje Karate Shotokan. Wykształcenie: mgr fizjoterapii (AWF w Poznaniu); Electrólisis Percutánea Intratisular® (MVClinic, Madrid); Ultrasound Diagnostic Imaging (NovaElite Sport, Barelona); Proprioceptive Neuromuscular Facilitation 1 i 2 (IPNFA, Poznań); Mulligan’s Concepts Mobilisations with Movement – NAGS (Cracow); Kinesiology Taping (K-Active Association, Poznań); Medical Massage Specialist (Poznań)

Newsletter
Najczęstsze pytania