Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Ortopodologia

Studia podyplomowe Ortopodologia

  • Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce, które łączą diagnostykę, podologię pielęgnacyjno-leczniczą i terapie fizjoterapeutyczne!!!
  • Największa liczba godzin praktycznych
  • Wyselekcjonowana kadra specjalistów z całej Polski

Ortopodologia poza postępowaniem pielęgnacyjno-leczniczym ułatwia diagnozę korzystając z wysokospecjalistycznej aparatury diagnostycznej i porusza wieloaspektowe postępowanie w zaburzeniach biomechaniki stopy, paluchach koślawych, płaskostopiu, tendencjach do urazów (ostroga piętowa, zapalenia ścięgna Achillesa, zapalenie ścięgna podeszwowego) oraz stanach przeciążeniowych. 

Cel studiów

1.     nabycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie higieny i profilaktyki zdrowych kończyn dolnych,

2.     poznanie metod diagnostyczno-terapeutycznych w przywróceniu optymalnej pracy stóp,

3.     poznanie nowych metod korekcyjnych aparatu paznokciowego.

Podejście multiinterdyscyplinarne pozwoli Uczestnikom studiów podyplomowych na zrozumienie i opanowanie trudnej sztuki higieny, pielegnacji skóry stóp i paznokci oraz utrzymania optymalnej funkcjonalności stopy.

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w systemie hybrydowym.  Wykłady prowadzone on-line, natomiast nauka praktyki zawodu realizowana będzie kontaktowo w miejscu Uczelni. Otrzymują Państwo 291 godzin dydaktycznych, w tym: 87 godzin wykładów on-line oraz 204 godziny zajęć praktycznych. Przewidziane są dodatkowe zajęcia fakultatywne pogłębiającą wiedzę w poszczególnych subdyscyplinach podologii.

Spotkania Wykładowców i Trenerów z Państwem realizowane będą w weekendy (piątki od godz. 17.00 do niedzieli do godziny 17.30).

Adresaci

Studia kierowane są do: 

absolwentów kierunków kosmetycznych medycznych uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć, pogłębić wiedzę i nabyć nowe umiejętności. Na studia mogą aplikować również osoby nie posiadające doświadczenia w zakresie podologii oraz dziedzin pokrewnych. Wówczas warunkiem przystąpienia do studiów jest uczestnictwo w zjeździe zerowym, podczas którego omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z pracą podologa.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kierownik studiów podyplomowych

dr n. społ. kosmetolog Sława Połoczańska-Godek obecnie pełni funkcję Prorektora ds. wydziałowych, Wydział Studiów Edukacyjnych Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu. Praktyk w zawodzie od 1980r. Trener neuromasażu od 2000r.
Dydaktyk i twórca programów kształcenia na kierunku kosmetologia: w specjalnościach: kosmetologia anti-aging, trychologii praktyczna; współtwórca z mgr Sarą Nowicką :podologia praktyczna. Właścicielka Specjalistycznego Gabinetu Neuromasażu i Estetyki twarzy dla dzieci i dorosłych w Poznaniu. Specjalizuje się w neuromasażu, terapii czaszkowo-krzyżowej i kosmetologii bioestetycznej.

Pozostali wykładowcy 

dr  n.o kult. fiz. Patrycja Rąglewska - specjalista w dziedzinie fizjoterapii, sekretarz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Wielkopolski, kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii - jednostka organizacyjna: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu, starszy wykładowca i koordynator kierunku Fizjoterapia Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, pracownik dydaktyczny Katedry Medycyny Sportu i Fizykoterapii (Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej) AWF w Poznaniu; specjalista fizjoterapii w Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej; członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Autorka wielu publikacji o charakterze naukowym. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Terapeuci" działającego w WSEiT od 2007 roku. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z Joga w terapii dzieci z wadami postawy. 

dr Wiktoria Pawelec-Śpikowska

dr n. med. Anna Hochół-Molenda  - absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalista II stopnia w dermatologii i wenerologii z wieloletnim stażem. Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz licencjat w zakresie kosmetologii (Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, obecnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, potem Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, obecnie Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Jest autorem i współautorem 57 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i polskich. Regularnie uczestniczy w spotkaniach Poznańskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD), którego jest członkiem oraz w sympozjach szkoleniowo-naukowych, kongresach obejmujących diagnostykę i leczenie stosowane w dermatologii oraz w dermatologii estetycznej.

dr n. farm. Rafał Olijarczyk

dr n. med. Błażej Ciesielczyk – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista IIº z zakresu chirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wykładowca WSEiT.

dr Adam Węgrzynowski

dr Joanna Igielska-Kalwat

dr Adrianna Borowicz

dr n. o zdrowiu Agata Mańkowska - fizjoterapeuta i kosmetolog, specjalista w zakresie laseroterapii wysokoenergetycznej. W marcu 2011 r. uzyskała stopień dr n. o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W Gabinecie Salus wykonuje laserowe zabiegi: usuwania tatuaży, usuwania powierzchownych zmian naczyniowych skóry, a także laserowe zabiegi depilacyjne.Dr Agata Mańkowska jest wykładowcą w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunkach: kosmetologia i fizjoterapia. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu: wykorzystywania laseroterapii w kosmetologii oraz stosowania metod fizykoterapeutycznych w medycynie estetycznej i kosmetyce.Jest autorką i współautorką podręczników akademickich oraz prac naukowych, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych. Bierze również aktywny udział w kongresach, sympozjach naukowych i targach branżowych.

 

Trenerzy:

mgr Sara Nowicka - podolog, specjalista w zakresie pielęgnacji stopy cukrzycowej, zaopatrzenia ortopedycznego. W 2012 r. uzyskała stopień mgr Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  W latach 2010-2017 zdobyła doświadczenie w pracy z pacjentem diabetologicznym w Poradni Stopy cukrzycowej w szpitalu im. F.Raszei w Poznaniu. Od 2010r. prowadzi praktykę własną w zespole Kliniki Omedica i Angiodiabetica w Poznaniu.  W latach 2011-2020 pracowała jako dydaktyk w WSZUiE w Poznaniu, obecnie związana jest z WSEiT w Poznaniu. Jest autorką i współautorką podręczników dla podologów, redaktorem naczelnym kwartalnika dla specjalistów pt. Podologia. Jest współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem Kongresów Podologicznych  i  Konferencji Naukowych poświęconych tematyce  cukrzycy. 

mgr Maja Żołądź - fizjoterapeuta, technik masażysta, menedżer turystyki i rekreacji. Instruktor Nordic Wallking. Ukończyła szkolenia z zakresu:  metod usprawniania systemu nerwowo-mięśniowego (Neurac 1), neuromasażu, diagnostyki obrazowej narządu ruchu, kinesiotapingu, MDL, diagnostyki czynnościowej i podstaw terapii manualnej (kurs afiliowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej).  W latach 2011-2020 współpracowała z WSZUiE w Poznaniu na kierunku kosmetologia, specjalność Podologia Praktyczna. Jako dydaktyk  prowadziła zajęcia z przedmiotów: biomechanika stopy i Aspekty fizjoterapii w podologii. Wielokrotny Prelegent na sympozjach i kongresach o tematyce podologicznej. Od 2009 r prowadzi własny gabinet Neuro-Reh jako praktyka fizjoterapeutyczna. Obecnie jest wykładowcą w Wielkopolskiej Szkole Medycznej i w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

mgr Krzysztof Rujna - fizjoterapeuta, medyczny trener personalny, praktyk . Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w tematyce Fizjoterapii Sportowej, ponadto ciągle rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii manualnej, masażu  i medycyny komplementarnej (Medycyna Manualna wg Radosława Składowskiego, Medycyna manualna wg Aleksandra Bieleckiego, Akupunktura, Hirudoterapia, metod powięziowej pracy z ciałem  takie jak MTG, TPS, FDM, Mayofacial Release, Mobilizacje tkanek miękkich wg CTM Rakowski, Kinesiotapig KT1/KT2, Taping rehabilitacyjny, FMT i wiele innych).Terapeuta w Centrum Fizjoterapii Specjalistycznej  Kore w Swarzędzu. Członek Zarządu Towarzystwa Masażystów Polskich. Opiekun koła naukowego. Kierownik studów podyplomowyc Kompleksowa Terapia Manualna. Autor publikacji naukowych z zakresu terapii manualnej oraz nowoczesnych metod fizjoterapii. Badacz i poszukiwacz zdrowego stylu życia. Wieloletni wykładowca akademicki dla studentów Fizjoterapii Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Wydział zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim) prowadzący zajęcia z zastosowania Nowoczesnych Metod Fizjoterapeutycznych, Terapii Manualnej oraz Diagnostyki Funkcjonalnej i Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu. Propagator zdrowego stylu życia, spełnia się przygotowując rozprawę doktorską jako kolejny etap drogi zawodowej, ceni sobie czas dla domu i rodziny. Bo w życiu relacje są najważniejsze, te międzyludzkie i zawodowe.

mgr Małgorzata Sobczyk

dr Michał Murawa – adiunkt w Zakładzie Biomechaniki AWF w Poznaniu. Absolwent kierunku Fizjoterapia.  Uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu biomechaniki, fizjoterapii czy terapii manualnej (m.in. 3 lata studiów podyplomowych odbywających się  we współpracy z belgijską szkołą Sutherland College of Osteopathic Medicine). Wykonawca wielu projektów naukowo  - badawczych w laboratorium biomechaniczno - kinezjologicznym Zakładu Biomechaniki AWF Poznań. Wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii gdzie kieruje również pracownią biomechaniczną. Autor i współautor wielu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. 

oraz trenerzy gościnnych firm z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i odciążeń.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania