Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Ortopodologia

Studia podyplomowe Ortopodologia

 • Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce, które łączą diagnostykę, podologię pielęgnacyjno-leczniczą i terapie fizjoterapeutyczne!!!
 • Największa liczba godzin praktycznych
 • Wyselekcjonowana kadra specjalistów z całej Polski

„Podolog przeciwdziała powstawaniu zmian chorobowych w obrębie stóp, a także planuje i przeprowadza kurację w przypadku już istniejących dolegliwości. Tym, co wyróżnia podologa spośród innych specjalistów zajmujących się stopami, jest ścisła współpraca z lekarzami rożnych specjalności, dla których jest partnerem” [definicja Polskiego Towarzystwa Podologicznego].

Ortopodologia wybiega znacznie dalej niż podologia, gdyż poza postępowaniem pielęgnacyjno-leczniczym ułatwia diagnozę korzystając z wysokospecjalistycznej aparatury diagnostycznej i porusza wieloaspektowe postępowanie w zaburzeniach biomechaniki stopy, paluchach koślawych, płaskostopiu, tendencjach do urazów (ostroga piętowa, zapalenia ścięgna Achillesa, zapalenie ścięgna podeszwowego) oraz stanach przeciążeniowych.

Cel studiów

Studia te będą opierać się o cztery ważne filary wiedzy i umiejętności:

 • szeroko rozumiana diagnostyka (m.in. plantografia, podoskopia, podoskaning, pedobarografia, zakres ruchomości, kinematyka miednicy, diagnostyka dermatologiczna, podologiczna i fizjoterapeutyczna),
 • podologia pielegnacyjno-lecznicza (m.in. nauka właściwego przycinania paznokci, postępowanie z paznokciami wrastającymi i paznokciami zainfekowanymi grzybicą, rekonstrukcja paznokci, usuwanie hyperkeratoz ze strony podeszwowej stóp przy pomocy frezarki, skalpela i dłuta, właściwa pielęgnacja skóry stóp w problemach podologicznych),
 • ortopodologia m.in. projektowanie i dopasowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopodologicznego (wkładki, buty, odciążenia, ortezy z tworzyw plastycznych) w różnych stanach przeciążenia stopy, deformacjach i urazach
 • fizjoterapia podologiczna (m.in. zabiegi fizjoterapeutyczne dedykowane stopom, kinezjotaping, ćwiczenia korekcyjne, terapie fizjoterapeutyczne stóp, masaże)

Adresaci

Studia kierowane są do:

 • Fizjoterapeutów
 • Lekarzy
 • Masażystów
 • Kosmetologów
 • Pielęgniarek
 • Innych osób zainteresowanych doskonaleniem się w ortopodologii

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Podologicznego

 

KADRA DYDAKTYCZNA

O wykładowcach:

Kierownik studiów podyplomowych

dr n. farm. Katarzyna Kordus – kosmetolog, podolog, wizażystka. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2013 r. uzyskała stopień naukowy dr n. farm. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2005 roku wykładowca akademicki z zakresu kosmetologii, podologii, odnowy biologicznej, wizażu, stylizacji i estetyki. Obecnie Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, wykładowca i koordynator kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii. Swoje kompetencje zawodowe ciągle podnosi na dodatkowych szkoleniach. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i rozdziałów w monografiach. Uczestnik wielu konferencji naukowych, kongresów i targów branżowych. Od 2009 roku Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu Technik Usług Kosmetycznych.

Pozostali wykładowcy:

lek. med. Taras Semenyna - deramatolog, specjalista podologii. Absolwent Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktykę rozpoczął w roku 2007 i do roku 2015 praktykował w klinice dermatologicznej ojca dr Rusłana Semenyny. W Polsce od 2015 r., przez 2 lata praktykował z zespołem interdyscyplinarnym rehabilitacji i leczenia ran w Częstochowie. Od 2017r. manager zespołu podologów SPONDYLUS, we współpracy z którym tworzy autorskie kursy i szkolenia dla kadry podologów. Instruktor szkoły edupodologia.pl, certyfikowany instruktor metody Arkady, UniBrace.

dr n. kult. fiz. Patrycja Rąglewska - specjalista w dziedzinie fizjoterapii, sekretarz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Wielkopolski, kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii - jednostka organizacyjna: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu, starszy wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, pracownik dydaktyczny Katedry Medycyny Sportu i Fizykoterapii (Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej) AWF w Poznaniu; specjalista fizjoterapii w Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej; członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Autorka wielu publikacji o charakterze naukowym. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Terapeuci" działającego w WSEiT od 2007 roku. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z Joga w terapii dzieci z wadami postawy.

dr n. med. Błażej Ciesielczyk – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista IIº z zakresu chirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wykładowca WSEiT.

dr n. o zdrowiu Agata Mańkowska - fizjoterapeuta i kosmetolog, specjalista w zakresie laseroterapii wysokoenergetycznej. W marcu 2011 r. uzyskała stopień dr n. o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W Gabinecie Salus wykonuje laserowe zabiegi: usuwania tatuaży, usuwania powierzchownych zmian naczyniowych skóry, a także laserowe zabiegi depilacyjne.Dr Agata Mańkowska jest wykładowcą w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunkach: kosmetologia i fizjoterapia. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu: wykorzystywania laseroterapii w kosmetologii oraz stosowania metod fizykoterapeutycznych w medycynie estetycznej i kosmetyce.Jest autorką i współautorką podręczników akademickich oraz prac naukowych, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych. Bierze również aktywny udział w kongresach, sympozjach naukowych i targach branżowych.

mgr Krzysztof Rujna – fizjoterapeuta, medyczny trener personalny. Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w tematyce Fizjoterapii Sportowej, ponadto ciągle rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii manualnej i masażu (MTG, TPS, FDM, Mayofacial Release,Mobilizacje tkanek miękkich CTM Rakowski, Kinesiotapig KT1/KT2, Taping rehabilitacyjny, FMT i wiele innych).  Terapeuta w Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej Kore w Swarzędzu. Członek Towarzystwa Masażystów Polskich. Autor publikacji naukowych z zakresu terapii manualnej oraz nowoczesnego podejścia do fizjoterapii. Wykładowca dla studentów Fizjoterapii Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (Wydział zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim) prowadząc zajęcia z zastosowania Nowoczesnych Metod Fizjoterapeutycznych, Terapii Manualnej oraz Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu.

dr n. o zdr. inż. Aleksandra Bitenc-Jasiejko - autorka publikacji naukowych oraz programów kształcenia kadr medycznych z obszaru diagnostyki posturalnej. Dyrektor placówki medycznej Spondylus, autorka i koordynator programów badań populacyjnych osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i terapii chorób stóp, kończyn dolnych.

Poprzez pracę naukową i praktykę zawodową, realizowaną w interdyscyplinarnym zespole lekarzy wielu specjalizacji, fizjoterapeutów i podologów opracowała i wdrożyła indywidualne produkty medyczne z obszaru zaopatrzenia ortopedycznego. W oparciu o akademickie wykształcenie medyczne i inżynierskie, opracowała i wdrożyła autorską procedurę metodologii badań stóp i postury, kładąc ogromny nacisk na istotę obiektywnych metod diagnostyki w ocenie wstępnej oraz w analizie postępów terapii. Prowadzi badania populacyjne w obszarze schorzeń stóp i kończyn dolnych, tym we współpracy z zespołem medycznym opracowała i wdrożyła indywidualne produkty medyczne z zakresu ortopodologii, w szczególności z zakresu ran przeciążeniowych, indywidualnego zaopatrzenia dedykowanego dzieciom w procesie autokorekty.  Nauczyciel dyplomowany, współautorka edukacyjnych programów z zakresu diagnostyki pedobarograficznej, funkcjonalnej i biomechanicznej oraz podologii.  Autorka programów kształcenia z obszaru obiektywnych metod diagnostyki funkcjonalnej narządu ruchu, autorka programów kształcenia z obszaru pedobarografii dla specjalistów leczenia ran oraz fizjoterapii, współautorka programu studiów podyplomowych z obszaru ORTOPODOLOGIA i ekspert w obszarze tworzenia kwalifikacji rynkowych z obszaru specjalistystycznych usług podologicznych oraz projektowania wkładek indywidualnych.

dr Michał Murawa – adiunkt w Zakładzie Biomechaniki AWF w Poznaniu. Absolwent kierunku Fizjoterapia.  Uczestnik wielu szkoleń i kursów z zakresu biomechaniki, fizjoterapii czy terapii manualnej (m.in. 3 lata studiów podyplomowych odbywających się  we współpracy z belgijską szkołą Sutherland College of Osteopathic Medicine). Wykonawca wielu projektów naukowo  - badawczych w laboratorium biomechaniczno - kinezjologicznym Zakładu Biomechaniki AWF Poznań. Wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii gdzie kieruje również pracownią biomechaniczną. Autor i współautor wielu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

mgr Błażej Steckiewicz – fizjoterapeuta,  absolwent  Uniwersytetu Medycznego im. Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczestnik wielu konferencji i  szkoleń z zakresu diagnostyki funkcjonalnej (The Movement Solutions-Kinetic Control, FMS, Analiza chodu), ortopedii (chiropraktyka dr Ackermanna, Kaltenborn-Evjenth, masaż tkanek głębokich, punktów spustowych, fizjoterapii w uszkodzeniach stawu kolanowego, barkowego). W swojej praktyce łączy wiedzę z zakresu ortopedii-terapii manualnej i neurologii (IBITA Bobath,)  w celu zdefiniowania słabych punktów we wzorcu ruchowym, podaniu ich analizie biomechanicznej, przygotowaniu struktury w celu przejęcia prawidłowej funkcji i wypracowaniu nowego wzorca ruchu. Obecnie student Flanders International Collage of Osteopathy.

dr n. med. Katarzyna Malinowska – dr n. med. w dyscyplinie biologia medyczna, w specjalności zdrowie publiczne, mgr pielęgniarstwa. Pracownik publicznego i prywatnego sektora medycznego. Obecnie właścicielka indywidualnej praktyki pielęgniarskiej CatrisCare dr Katarzyna Malinowska. Leczeniem ran zajmuję się od 2005 roku, jest licencjonowaną larwoterapeutką i hirudoterapeutką. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, a przez dwie kadencje była członkiem komisji rewizyjnej przy tym towarzystwie. Obecnie prócz obsługi pacjentów prowadzi szkolenia, prelekcje oraz wykłady z zakresu profilaktyki i leczenia ran na terenie całej Polski, Europy, Ukrainy i Rosji. Jest autorką kilkunastu publikacji w czasopismach specjalistycznych.

mgr Grażyna Weber – mgr rehabilitacji ruchowej, specjalista pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej, kierownik  Działu Ambulatoryjnej Rehabilitacji Leczniczej w SP ZOZ-ie w Kościanie. Ukończone kursy: Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia. Badanie ortopedyczne - staw kolanowy. Terapia manualna pierwszego stopnia, Usprawnianie skolioz oparte o manualne techniki fizjoterapeutyczne, Instruktor Pilates, Mckenzie moduł A i B,  PNF - rozwijający, Neurodynamiczność z zastosowaniem koncepcji PNF.

mgr Mariusz Leszczyński - Mistrz Obuwnik Ortopedyczny. W 1996 roku założyciel firmy EL-BUT i ORTOPED. Twórca marki AURELKA  obuwia profilaktyczno-korekcyjnego dla dzieci oraz ortopedycznego dla dorosłych. Bogate doświadczenie biznesowe i produkcyjne zdobył podczas prowadzenia własnej 20 letniej działalności oraz rocznego pobytu w Austrii, gdzie pobierał nauki od specjalistów z dziedziny ortopedii. Uznany nauczyciel, producent i fachowiec w dziedzinie ortopedii i profilaktyki. Twórca wielu innowacyjnych rozwiązań między innymi ButoOrtezy. W Polsce prekursor w produkcji obuwia do ortez z otwieranym tyłem z zapięciem Boa.

Newsletter
Najczęstsze pytania