Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Razem: 294 godziny w tym 79 godzin wykładowych i 215 godzin ćwiczeniowych

OPŁATY: 6900 zł

Anatomia radiologiczna, funkcjonalna i palpacyjna (10 h - ćwiczenia)

Dermatologia w obrębie stopy (10 h  - wykład)

Podologia pielęgnacyjno-lecznicza (10h wykład, 50h – ćwiczenia)

Proces gojenia ran w aspekcie pracy podologa (8h – wykład, 8h – ćwiczenia)

Biomechaniczna ocena układu ruchu (12h – wykład, 15h – ćwiczenia)

Diagnostyka stóp i kończyn dolnych (8h – wykład, 16h – ćwiczenia)

Zabiegi fizjoterapeutyczne o obrębie stopy (4h – wykład, 12h – ćwiczenia)

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w obrębie stopy i stępu (3h – wykład, 12h – ćwiczenia)

Masaż tkanek głębokich (25h – ćwiczenia)

Terapie manualne w ortopodologii (25h – ćwiczenia)

Gimnastyka korekcyjna wad stóp. Wybrane jednostki chorobowe w obrębie stóp (10h – ćwiczenia)

Ortopedia i traumatologia w podologii (8h – wykład)

Projektowanie wkładek ortopedycznych i odciążeń, ortez indywidualnych (8h – wykład, 16h - ćwiczenia)

Technologia obuwia (8h – wykład, 16h – ćwiczenia)

 

W trakcie dwóch semestrów nauki słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu:

 • anatomii kończyny dolnej,
 • metod diagnostycznych stóp i kończyn dolnych, determinant chodu, biegu, ruchomości tkanek
 • rozpoznawania wad stóp i kończyn dolnych, zagrożeń wynikających ze schorzeń diabetologicznych i niedokrwiennych, ortopedycznych zaburzeń rozwojowych u dzieci w procesie autokorekty
 • możliwych chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych  w obrębie stopy,
 • biomechaniki i determinant chodu
 • dynamicznego plastrowania
 • zasad doboru indywidualnego zaopatrzenia ortopodologicznego (wkładki, buty, odciążenia, ortezy z tworzyw plastycznych)
 • wpływu cukrzycy na zaburzenia w stopie
 • mechanizmu fizjologicznego oddziaływania metod fizykalnych
 • teorii terapii manualnej
 • schematu postępowania korekcyjnego w wadach stóp
 • diagnostyki i postępowania z ranami przewlekłymi

W trakcie dwóch semestrów nauki słuchacze zdobędą następujące umiejętności:

 • diagnostyka paznokci i skóry stóp,
 • metodologia badań stosowanych w obrębie nauk o kończynie dolnej i stopach
 • projektowanie i dopasowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopodologicznego (wkładki, buty, odciążenia, ortezy z tworzyw plastycznych)
 • projektowanie obuwia ortopedycznego dla dzieci
 • pobieranie materiału do badań mykologicznych i rekonstrukcja paznokcia zajętego grzybicą,
 • sondowanie i tamponada wrastającego paznokcia,
 • zakładanie rurek Sulci-protection,
 • aplikacja klamer na wrastające paznokcie  
 • zastosowania kostki Arkady,
 • specjalistyczna pielęgnacja stóp,
 • usuwanie hyperkeratoz za pomocą skalpela i frezarki wysokoobrotowej,
 • pedicure diabetyka
 • fala uderzeniowa, galwanizacja, krioterapia
 • dynamiczne plastrowanie w obrębie schorzeń stóp i kończyn dolnych
 • terapia manualna w profilaktyce i terapii wad i schorzeń stóp
 • ćwiczenia w schorzeniach kończyn dolnych: wady, zniekształcenia, zaburzenia napięć w strukturach mięśniowo-powięziowych
 • masaż

W trakcie dwóch semestrów nauki słuchacze zdobędą następujące kompetencje społeczne:

 • edukacja prozdrowotna klienta w gabinecie podologicznym,
 • zwrócenie uwagi klientów na ich problemy zdrowotne, których odzwierciedleniem są defekty i choroby paznokci i skóry stóp
 • objęcie opieką klienta w celu wyprowadzenia go z problemu w obrębie stóp
 • nauka pracy w interdyscyplinarnym zespole
Newsletter
Najczęstsze pytania