Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Program studiów

Razem: 309 godziny w tym 103 godziny wykładowe i 206 godzin ćwiczeniowych

OPŁATY: 7000 zł

Historyczne uwarunkowania rozwoju podologii w Polsce i na świecie (5h wykład)   

Etyka w zawodzie podologa (5h wykład)   

BHP w pracy podologa (5h wykład, 5h ćwiczenia) 

Anatomia radiologiczna, funkcjonalna i palpacyjna (10h ćwiczenia)

Dermatologia z elementami mikrobiologii w obrębie stopy (20h wykład)

Biomechaniczna ocena układu ruchu (10h wykład, 15h ćwiczenia)

Diagnostyka stóp i kończyn dolnych (8h wykład, 16h ćwiczenia)

Farmakologia w podologii (5h wykład)

Flebologia, angiologia, diabetologia (5h wykład)

Ortopedia i traumatologia w podologii (8h wykład)

Podologia pielęgnacyjno-lecznicza (10h wyklad, 60h ćwiczenia)

Zabiegi fizjoterapeutyczne o obrębie stopy (2h wykład, 8h ćwiczenia)

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w obrębie stopy i stępu (6h wykład, 10h ćwiczenia)

Terapie manualne w ortopodologii (16h ćwiczenia)

Terapie manualne w ortopodologii (16h ćwiczenia)

Projektowanie wkładek ortopedycznych i odciążeń, ortez indywidualnych (8h wykład, 16h ćwiczenia)

Technologia obuwia (8h wykład, 16h ćwiczenia)

Proces gojenia ran w aspekcie pracy podologa  (8h wykład, 8h ćwiczenia)

 

Formuła studiów podyplomowych daje możliwość rozwoju zawodowego odbiegającego od dotychczasowego wykształcenia. Na studia podyplomowe Ortopodologia zapraszamy zarówno osoby, które do tej pory nie miały styczności z tym zawodem, jak również osoby, które już praktykują. Warunkiem przystąpienia do studiów dla osób początkujących jest odbycie zjazdu "0", podczas którego będą omawiane podstawowe zagadnienia podologiczne.

W ramach zjazdu "0" będą poruszane następujące zagadnienia:

 • Bezpieczna i higieniczna praca w gabinecie podologicznym (właściwa dezynfekcja, sterylizacja, przechowywanie narzędzi, postępowanie z odpadami, ergonomia pracy podologa). W ramach tego modułu będzie można nabyć certyfikat poświadczający odbycie kursu
 • Podstawowy zabieg podologiczny  - w ramach tego modułu omawiana będzie tematyka diagnostyki podologicznej, wypełnianie kart pacjenta podologicznego, dobór narzędzi do zabiegu, rodzaje narzędzi, rodzaje frezów i ich przeznaczenie, właściwa praca frezarką, dłutem i skalpelem
 • Wrastanie paznokci - w tym bloku tematycznym będą omawiane przyczyny wrastania paznokci, rodzaje wrastania, praca z sondą podologiczną, tamponada miękka i twarda, siły działania klamer ortonyksyjnych, klamry korygujące przyklejane do płytki paznokciowej

Wszystkie zagadnienia będą omówione teoretycznie i następnie zostaną zastosowane w praktyce. W trakcie zajęć praktycznych będzie można ćwiczyć swoje umiejętności na sobie na wzajem, na sztucznych modelach jak również na zaproszonych pacjentach z problemami wymagającymi pomocy podologa. 

Na kolejnych zjazdach obowiązkowych dla wszystkich studentów w ramach przedmiotu Podologia pielęgnacyjno-lecznicza będą omawiane bardziej zaawansowane zagadnienia takie jak: pobieranie materiału do badania mykologicznego i bakteriologicznego, postepowanie podologiczne w przypadku grzybicy paznokcia, terapie podologiczne w przypadku brodawek wirusowych, rekonstrukcja płytki paznokciowej, wrastanie paznokcia w znacznym stopniu ze współtowarzyszącym stanem zapalnym, zaawansowane terapie podologiczne w przypadku wrastania i wkręcania się paznokci.

W trakcie dwóch semestrów nauki słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu:

 • anatomii kończyny dolnej,
 • metod diagnostycznych stóp i kończyn dolnych, determinant chodu, biegu, ruchomości tkanek
 • rozpoznawania wad stóp i kończyn dolnych, zagrożeń wynikających ze schorzeń diabetologicznych i niedokrwiennych, ortopedycznych zaburzeń rozwojowych u dzieci w procesie autokorekty
 • możliwych chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych  w obrębie stopy,
 • biomechaniki i determinant chodu
 • dynamicznego plastrowania
 • zasad doboru indywidualnego zaopatrzenia ortopodologicznego (wkładki, buty, odciążenia, ortezy z tworzyw plastycznych)
 • wpływu cukrzycy na zaburzenia w stopie
 • mechanizmu fizjologicznego oddziaływania metod fizykalnych
 • teorii terapii manualnej
 • schematu postępowania korekcyjnego w wadach stóp
 • diagnostyki i postępowania z ranami przewlekłymi

W trakcie dwóch semestrów nauki słuchacze zdobędą następujące umiejętności:

 • diagnostyka paznokci i skóry stóp,
 • metodologia badań stosowanych w obrębie nauk o kończynie dolnej i stopach
 • projektowanie i dopasowanie indywidualnego zaopatrzenia ortopodologicznego (wkładki, buty, odciążenia, ortezy z tworzyw plastycznych)
 • projektowanie obuwia ortopedycznego dla dzieci
 • pobieranie materiału do badań mykologicznych i rekonstrukcja paznokcia zajętego grzybicą,
 • sondowanie i tamponada wrastającego paznokcia,
 • zakładanie rurek Sulci-protection,
 • aplikacja klamer na wrastające paznokcie,  
 • zastosowanie Metody Arkady,
 • specjalistyczna pielęgnacja stóp,
 • usuwanie hyperkeratoz za pomocą skalpela i frezarki wysokoobrotowej,
 • zabieg podologiczny u diabetyka,
 • fala uderzeniowa, galwanizacja, krioterapia,
 • dynamiczne plastrowanie w obrębie schorzeń stóp i kończyn dolnych,
 • terapia manualna w profilaktyce i terapii wad i schorzeń stóp,
 • ćwiczenia w schorzeniach kończyn dolnych: wady, zniekształcenia, zaburzenia napięć w strukturach mięśniowo-powięziowych,
 • masaż.

W trakcie dwóch semestrów nauki słuchacze zdobędą następujące kompetencje społeczne:

 • edukacja prozdrowotna klienta w gabinecie podologicznym,
 • zwrócenie uwagi klientów na ich problemy zdrowotne, których odzwierciedleniem są defekty i choroby paznokci i skóry stóp
 • objęcie opieką klienta w celu wyprowadzenia go z problemu w obrębie stóp
 • nauka pracy w interdyscyplinarnym zespole
Newsletter
Najczęstsze pytania