Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Podologia

Celem tych studiów jest podniesienie kompetencji w zakresie obejmującej obszar działania podologa.

„Podolog przeciwdziała powstawaniu zmian chorobowych w obrębie stóp, a także planuje i przeprowadza kurację w przypadku już istniejących dolegliwości. Tym, co wyróżnia podologa spośród innych specjalistów zajmujących się stopami, jest ścisła współpraca z lekarzami rożnych specjalności, dla których jest partnerem” [definicja Polskiego Towarzystwa Podologicznego].

CO DAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PODOLOGIA?

Ukończenie studiów kwalifikacyjnych „Podologia” daje możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych lub podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku podologa w salonach kosmetologicznych świadczących usługi podologiczne lub w specjalistycznym gabinecie podologicznym.

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Studia są adresowane do studentów ostatniego roku lub osób z wykształceniem wyższym z zakresu: kosmetologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, farmacji, czy masażystów i techników dentystycznych.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzić będą specjaliści z zakresu kosmetologii, podologii, fizjoterapii, biologii i medycyny, wywodzący się spośród nauczycieli akademickich. Zajęcia praktyczne będą prowadzić osoby czynne zawodowo w zakresie prowadzonych zajęć.

Kierownik studiów podyplomowych

dr n. farm. Katarzyna Kordus – kosmetolog, podolog, wizażystka. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2013 r. uzyskała stopień naukowy dr n. farm. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2005 roku wykładowca akademicki z zakresu kosmetologii, podologii, odnowy biologicznej, wizażu, stylizacji i estetyki. Obecnie wykładowca i koordynator kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii. Swoje kompetencje zawodowe ciągle podnosi na dodatkowych szkoleniach. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i rozdziałów w monografiach. Uczestnik wielu konferencji naukowych, kongresów i targów branżowych. Od 2009 roku Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu Technik Usług Kosmetycznych.

 

Pozostali wykładowcy 

dr n. kult. fiz. Patrycja Rąglewska - specjalista w dziedzinie fizjoterapii, sekretarz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Wielkopolski, kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii - jednostka organizacyjna: Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Uniwersytet Medyczny im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu, starszy wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, pracownik dydaktyczny Katedry Medycyny Sportu i Fizykoterapii (Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej) AWF w Poznaniu; specjalista fizjoterapii w Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej; członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Autorka wielu publikacji o charakterze naukowym. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Terapeuci" działającego w WSEiT od 2007 roku. W ramach studiów poprowadzi zajęcia z Joga w terapii dzieci z wadami postawy.

dr n. med. Błażej Ciesielczyk – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista IIº z zakresu chirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wykładowca WSEiT.

dr n. med. Małgorzata Czarniawska – Grzesińska - Lekarz dermatolog i wenerolog z wieloletnim stażem pracy, zajmujący się również dermatologią estetyczną.
Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Od 20 lat nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, obecnie Wydziału Kosmetologii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie i Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Autorka prac i publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczy w sympozjach szkoleniowo-naukowych, kongresach i szkoleniach obejmujących diagnostykę i leczenie stosowane w dermatologii oraz w dermatologii estetycznej.

dr n. o zdrowiu Agata Mańkowska - fizjoterapeuta i kosmetolog, specjalista w zakresie laseroterapii wysokoenergetycznej. W marcu 2011 r. uzyskała stopień dr n. o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W Gabinecie Salus wykonuje laserowe zabiegi: usuwania tatuaży, usuwania powierzchownych zmian naczyniowych skóry, a także laserowe zabiegi depilacyjne.Dr Agata Mańkowska jest wykładowcą w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu na kierunkach: kosmetologia i fizjoterapia. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu: wykorzystywania laseroterapii w kosmetologii oraz stosowania metod fizykoterapeutycznych w medycynie estetycznej i kosmetyce.Jest autorką i współautorką podręczników akademickich oraz prac naukowych, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych. Bierze również aktywny udział w kongresach, sympozjach naukowych i targach branżowych.

mgr Marzena Stróżyk – fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Ponadto jest także technikiem masażystą i odbyła wiele szkoleń podwyższających jej kwalifikacje. Obecnie pracuje jako fizjoterapeuta w Poliklinice oraz jest wykładowcą w Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Autor Publikacji naukowych oraz uczestnik konferencji i sesji naukowych.

mgr Wiktoria Szpikowska-Pawelec – magister rehabilitacji ruchowej z zakresu biomechaniki klinicznej, wieloletni wykładowca akademicki na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Swoje zainteresowania pogłębiała na licznych kongresach, sympozjach i kursach jak również na studiach podyplomowych „Fizjoterapia w odnowie biologicznej”. Prelegent na Otwartych Seminariach Naukowych Katedry Biomechaniki AWF w Poznaniu oraz autor artykułów  w Biuletynie Informacyjnym AWF w Poznaniu.

mgr Krzysztof Rujna - fizjoterapeuta, medyczny trener personalny. Absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w tematyce Fizjoterapii Sportowej, ponadto ciągle rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii manualnej i masażu. Na co dzień praktykuje jako terapeuta w Centrum Fizjoterapii i Terapii Manualnej Kore w Swarzędzu oraz pracuje jako wykładowca WSEiT i AWF Gorzów Wielkopolski prowadząc zajęcia z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu oraz nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych. Jest zwolennikiem holistycznego ujmowania problemów swoich  pacjentów i multidyscyplinarnego podejścia do nich.

dr n. o zdrowiu Alicja Palacz– absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Kosmetologii chemicznej na Politechnice Łódzkiej oraz studiów podyplomowych z Odnowy biologicznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, technik usług kosmetycznych, magister Wychowania Fizycznego. W 2017 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu pisząc rozprawę doktorską o zastosowaniu peelingów do korekty efektów fotostarzenia skóry pod opieką prof. Zygmunta Adamskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni wykładowca w studium kosmetycznym oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Współtwórca kierunku Technika Usług Kosmetycznych w Centrum Edukacji Kadr, Profesji i w Progresie Ponadto pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w zawodzie kosmetyczka i wizażystka/stylistka oraz egzaminatora w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności Techników Usług Kosmetycznych. Uczestnik wielu szkoleń branżowych oraz targów. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych.

dr n. przyr. Ewa Włosik – Bieńczak – biolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1990 uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Długoletni wykładowca akademicki przedmiotów związanych z biologią. Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu biologii i zoologii jak również z dydaktyki biologii. Uczestnik wielu konferencji naukowych, ale także zjazdów i sympozjów. Posiada ogromny dorobek w zakresie badań naukowych.

Newsletter
Najczęstsze pytania