Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Podstawy metod neurorehabilitacyjnych

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia, którzy kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia kierunek Fizjoterapia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii. 

Autorski program nauczania na studiach II stopnia na kierunku Fizjoterapia rozszerzony o studia podyplomowe „Podstawy metod neurorehabilitacyjnych” zapewnia dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego w czasie trwania nauki.

Cele i zakres merytoryczny

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia rehabilitacji pacjentów z problemami neurologicznymi. 

Studia skierowane są do osób, które chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych metod neurorehabilitacyjnych: PNF, Neurac, McKenzie, Bobath, Bobath Baby, Vojta, rehabilitacja w środowisku wodnym, neuromobilizacje oraz Integracja sensoryczna. Zajęcia przygotowują fizjoterapeutę do profesjonalnego i zarazem interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z funkcjonowaniem i usprawnianiem pacjenta z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego.  

Program zajęć ukierunkowany jest na diagnostykę i programowanie postępowania terapeutycznego i adaptacyjnego u osób z chorobami naczyniowymi (udar niedokrwienny, udar krwotoczny, krwotok podpajęczynówkowy), chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, miastenią, guzami ośrodkowego układu, uszkodzeniami móżdżkowymi, dystrofiami mięśniowymi, stwardnieniem bocznym zanikowym, jamistością rdzenia, chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, urazami czaszkowo-mózgowymi i uszkodzeniami nerwów obwodowych.

Atuty studiów

  • program zajęć skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności praktycznych
  • sale ćwiczeniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny zapewniający realizację zajęć praktycznych na wysokim poziomie

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych

mgr Damian Nizio

Program studiów został sprawdzony pod względem merytorycznym przez zespół lekarzy i fizjoterapeutów Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w składzie: dr Patrycja Rąglewska, lek. med. Oliwia Gorgoń, dr n. med. Adam Pogorzała.

mgr Bartosz Burzyński - absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje jako fizjoterapeuta w szpitalu MSW w Poznaniu. Prowadzi również prywatną praktykę w gabinetach Med-lux. Certyfikowany terapeuta metody McKenzie oraz dyplomowany terapeuta PNF. Ukończył liczne szkolenia m.in. Techniki Energizacji Mięśni, Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax, Kinesiology Taping, Taping rehabilitacyjny, Masaż Głęboki, Koncepcja Terapii Obrzękowej. Obecnie interesuje się terapią w dysfunkcjach i patologiach kręgosłupa oraz uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego. Wykłada na studiach podyplomowych WSEIT.

lek. med. Oliwia Gorgoń - lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Bydgoszczy- studia ukończone
z wyróżnieniem i nagrodą rektora. Obecnie pracuje jako asystent w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Lesznie oraz jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.  Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Zainteresowania naukowe skupiają się na neurologii- zwłaszcza czynności bioelektrycznej mózgu i plastyczności układu nerwowego oraz  rehabilitacji neurologicznej. Wiedzę i umiejętności rozszerza, biorąc udział w licznych zjazdach, konferencjach i szkoleniach- m.in. certyfikowany terapeuta spastyczności i migreny przewlekłej toksyną botulinową.  Płynnie posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Prywatnie wielbicielka literatury i podróży. W ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia z Anatomii i fizjologii układu nerwowego, Objawów zaburzeń układu nerwowego, Diagnostyki Neurologicznej, Zasad fizjoterapii neurologicznej dzieci i dorosłych oraz  Patofizjologii, objawów, leczenia i rehabilitacji schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. 

mgr Izabela Krempińska – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie na kierunku pedagogika zdrowia oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna. Absolwenta studiów podyplomowych z zakresu logopedii w katedrze pedagogiki specjalnej UAM w Poznaniu, absolwentka neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu na wydziale stomatologicznym PUM w Szczecinie. Ponadto doktorantka w katedrze pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, otwarty przewód doktorski. Zawodowo dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu diagnozy i terapii zespołu hiperkinetycznego z deficytem uwagi, afazjologii, logopedii. W kręgu moich naukowych zainteresowań znajduje się neurokognitywistyka, neurorehabilitacja pacjentów poudarowych, afazjologia i zespół hiperkinetyczny z deficytem uwagi.

mgr Mateusz Kruświcki

dr n. med. Adam Pogorzała

dr Małgorzata Wójcik - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu. Ukończyła wiele specjalistycznych kursów z zakresu terapii manualnej, medycyny mięśniowo-powięziowej
i metod neurofizjologicznych. Obecnie kształci się w zakresie osteopatii w Osteopathie Schule Deutschland i Polskiej Akademii Medycyny Osteopatycznej. Członkini Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Oddział Wielkopolski. Od ponad 20 lat pracuje jako fizjoterapeuta. Współpracowała blisko 10 lat z Teatrem Wielkim, i Szkołą Baletową Foutte w Poznaniu oraz jako konsultant w Państwowej Szkole Baletowej w Łodzi. Realizuje różne projekty badawcze i jest autorką wielu publikacji o charakterze naukowym. Pasjonuje ją żeglarstwo, narciarstwo i hippika. W ramach zainteresowań zawodowych zajmuje się również fizjoterapią koni.

mgr Edyta Wdowiak - rehabilitant dziecięcy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej. Od 2000 roku pracuje jako fizjoterapeuta oraz pełni funkcję koordynatora ds. rehabilitacji w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjnym "Bartek" w Poznaniu. Prowadzi Prywatną  Praktykę Rehabilitacyjną  od 2007roku. Certyfikowany terapeuta Metody NDT Bobath, metody NDT Bobath Baby oraz certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej. Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu podstaw terapii neurokinezjologicznej wg Vojty, kurs Kinesiotapingu i Kinesiotapingu w Pediatrii oraz kurs Terapii Cranio-Sacralnej wg Upllegera, szkolenie Stymulacja Bazalna. 

 

Newsletter
Najczęstsze pytania