Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Terapia manualna tkanek miękkich

Kolejna edycja studiów została rozszerzona o dodatkowe zajęcia z instruktorem zagranicznym. Oprócz zajęć z podstaw strukturalnej pracy z ciałem z Johnem Smithem z Australii odbędą się zajęcia z terapii wisceralnej z Marty’m Ryanem z USA.

Dodatkowo dla zainteresowanych słuchaczy przeprowadzimy jednodniowe zajęcia z anatomii sekcyjnej, w których to uczestnicy będą wykonywali sekcję kończyn. Kurs odbędzie się w przypadku zebrania odpowiedniej ilości osób. Zapisy w trakcie rekrutacji - ostateczny termin podczas pierwszego zjazdu!!!.

Oferta studiów TMTM skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia i II stopnia kierunków: Fizjoterapia / Rehabilitacja, Pielęgniarstwo oraz do lekarzy.

Cele i zakres merytoryczny

Terapia manualna tkanek miękkich polega na umiejętnym wykorzystaniu szeregu technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Składa się z oceny funkcjonalnej pacjenta, oceny układu mięśniowo-powięziowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii w różnych jednostkach chorobowych. Może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie innych form terapii.

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. Student pozna współcześnie wykorzystywane formy terapii tkanek miękkich oparte na najnowszych osiągnięciach nauki. Program studiów zapewnia studentowi poznanie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym. 

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz świadectwa ukończenia studiów otrzymują dodatkowo certyfikaty oraz druki MNiSW potwierdzające ukończenie następujących kursów:

  • Podstawy integracji strukturalnej w oparciu o taśmy anatomiczne
  • Terapia wisceralna 
  • Terapia punktów spustowych
  • Masaż tkanek głębokich

Dodatkowe atuty studiów podyplomowych

Program poszerzony jest o przedmiot Podstawy integracji strukturalnej w oparciu o taśmy anatomiczne (40 godzin), który poprowadzi międzynarodowy instruktor Integracji Strukturalnej - John Smith, oraz terapię wisceralną, którą poprowadzi Marty Ryan (18 godzin).

Ze względu na praktyczny charakter studiów zwiększono ilość godzin ćwiczeniowych, a zmniejszono ilość zajęć w formie wykładu.

Każdy uczestnik studiów otrzyma:

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych - dr n. med. Marcin Wytrążek – fizjoterapeuta, wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu. Prodziekan ds. kształcenia oraz Kierownik Pracowni Terapii Manualnej i Masażu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z terapią oraz obiektywizacją stanu chorych z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego i fibromialgią. We współpracy z Zakładem Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzi badania naukowe nad punktami spustowymi z wykorzystaniem elektromiografii i algometrii oraz badania oceniające skuteczność różnych form terapii (głównie terapii tkanek miękkich, w tym różnych form masażu). Klinicysta, zajmuje się różnymi formami terapii manualnej i masażu, specjalizuje się w terapii punktów spustowych i masażu tkanek głębokich. Jest uczestnikiem licznych konferencji i szkoleń z zakresu fizjoterapii, a także autorem wielu publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii i neurofizjologii. Jest także autorem tłumaczenia bestselerowego podręcznika „Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” Carol Manheim. Od 2010 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii. Jest opiekunem grupy masującej Masażyści WSEiT. Prowadzi kursy doskonalące dla fizjoterapeutów z zakresu terapii punktów spustowych i masażu tkanek głębokich. 

John Smith - australijski terapeuta manualny, zaawansowany nauczyciel Integracji Strukturalnej, tzw. Rolfingu, zajmujący się m. in. terapią posturalną, terapią czaszkowo-krzyżową, masażem głębokim oraz rozluźnianiem mięśniowo-powięziowym. Jest międzynarodowym wykładowcą (uczy między innymi w USA, Nowej Zelandii, Singapurze) i nauczycielem anatomii w Australijskim Towarzystwie Rolfingu. Jest autorem zwięzłego podręcznika wprowadzającego do manualnej pracy z ciałem pt. „Structural Bodywork - An Introduction for Students and Practitioners”, do której przedmowę napisał Tom Myers i Robert Schleip. Asystuje Tomowi Myersowi podczas kursów w Australii i Stanach Zjednoczonych.

Marty Ryan LMP, CVMT - amerykański terapeuta manualny, jeden z najsłynniejszych terapeutów zajmujących się terapią wisceralną. Prowadzi szkolenia z zakresu anatomii palpacyjnej i terapii jamy brzucha, uczy m. in. w Seattle Massage School, Barlen Institute of Massage oraz w Northwest Institute of Acupuncture and Oriental Medicine. Asystuje podczas kursów organizowanych w Ameryce Północnej przez prof. Leona Chaitow’a oraz Gila Hedley’a. W swojej prywatnej praktyce klinicznej zajmuje się głównie terapią zaburzeń układu trawiennego i rozrodczego oraz rehabilitacją po operacjach jamy brzucha. Jego działalność edukacyjna nakierowana jest na poszerzanie wiedzy i umiejętności terapeutów z zakresu pracy z jamą brzucha i narządami wewnętrznymi. W sposób niezwykle zrozumiały i syntetyczny przekazuje pod kątem praktycznym wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii. Jego zajęcia to czysta przyjemność, pasja i satysfakcja ze zdobywania nowych umiejętności.

mgr Maciej Komosiński - absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2010 roku ukończył Sutherland College of Osteopathic Medicine. Przez 6 lat pracował jako fizjoterapeuta w szpitalu rehabilitacyjnym przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu, 3 lata współpracował z kadrą młodzieżową hokeja na trawie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę. Współpracuje z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii jako wykładowca przedmiotów studiów podyplomowych Fizjoterapia w sporcie: Anatomia palpacyjna, Terapia tkanek miękkich.

Newsletter
Najczęstsze pytania