Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Opłaty

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje zróżnicowany system opłat. 

Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w opłatach za kształcenie określa Program lojalnościowy „Galilea Club”

Indywidualny Numer Konta Bankowego:

Każdy kandydat na studia wraz z decyzją o przyjęciu otrzyma Indywidualny Numer Konta Bankowego. Dzięki nowoczesnemu wygenerowaniu kont masowych przez WSEiT we współpracy z ING Bankiem Śląskim, Uczelnia posiada bieżące informacje o wszystkich dokonywanych przez studenta wpłatach, a studentom ułatwia sprawne i terminowe regulowanie należności.

Wysokość opłat za kształcenie 

Studia podyplomowe

Czesne

Czesne za semestr

Czesne za miesiąc

płatne w 10 ratach

Terapia manualna tkanek miękkich

5900 zł

2950 zł

610 zł 

*Sprawdź szczegóły promocji >>> 

Dla słuchaczy studiów podyplomowych uczestnictwo w kursie anatomii sekcyjnej 1000 zł (kurs odbędzie się w przypadku zebrania odpowiedniej ilości osób).

Zapisy na kurs w trakcie rekrutacji - ostateczny termin podczas  pierwszego zjazdu.

Newsletter
Najczęstsze pytania