Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Trener personalny

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia, którzy kontynuują naukę na studiach drugiego stopnia kierunek Fizjoterapia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii. 

Autorski program nauczania na studiach II stopnia na kierunku Fizjoterapia rozszerzony o studia podyplomowe „Trener personalny” daje dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego w czasie trwania nauki. 

Cele i zakres merytoryczny

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do pracy jako trener personalny.

Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności zawodowe w zakresie treningu personalnego. Zajęcia będą obejmowały szereg zagadnień praktycznych związanych z nowoczesnym treningiem personalnym obejmujących m.in. trening siłowy, wytrzymałościowy, trening prozdrowotny czy ogólnorozwojowy. Studia podyplomowe „trener personalny” umożliwią podjęcie pracy w zawodzie trenera personalnego i będą dobrym początkiem do dalszego specjalizowania się w tym zakresie.

Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych form treningu personalnego, oceny funkcjonalnej klienta, różnorodnych form ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu jak i z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, pozwalającą na planowanie i prowadzenie treningu personalnego.

Po odbyciu studiów podyplomowych „Trener personalny” warsztat pracy absolwenta będzie znacząco wzbogacony o wiedzę i umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w pracy z klientem ale także w procesie rehabilitacji z pacjentami czy sportowcami.

Atuty studiów:

  • Program studiów nakierowany na zdobywanie umiejętności praktycznych
  • Zajęcia prowadzone przez ciekawych trenerów personalnych, którzy z pasją wprowadzą słuchacza w świat treningu personalnego

Kadra dydaktyczna

  • Zajęcia prowadzone przez aktywnych zawodowo trenerów personalnych
  • Program studiów został przygotowany przez dra n. med. Marcina Wytrążka i mgra Damiana Nizio w porozumieniu z doświadczonymi trenerami personalnymi

Kierownik studiów podyplomowych

mgr Mateusz Solecki - Trener personalny specjalizujący się w treningu funkcjonalnym. Pracuje zarówno na poziomie sportowym, dbając o odpowiednie przygotowanie motoryczne swoich podopiecznych, jak i z osobami zmagającymi się z napięciowymi bólami okolic kręgosłupa. Współpracuje z wieloma poznańskimi klubami fitness (min. Fair Playce, Fabryka Formy, Fit for Free), prowadząc zajęcia grupowe, zarówno o profilu prozdrowotnym, jak i wzmacniające. Ukończył liczne szkolenia i warsztaty: FMS Level 1, CrossFit Level 1, PFS Personal Trainer, Wholesome Personal Trainer I, PFS Senior Fitness Instructor, Trening funkcjonalny: Oddychanie i Odcinek Th kręgosłupa, TFS Kettlebell, TFS Interval Group Training, Terapia punktów spustowych w treningu, PFS Spiral Movements.

mgr Łukasz Burliński - trener personalny i fizjoterapeuta. Współpracuje z osobami uprawiającymi sport na różnym poziomie zaawansowania. Zajmuje się indywidualnym prowadzeniem procesu treningowego jak również doradztwem w zakresie identyfikacji i obniżenia ryzyka urazu. Uczestnik wielu kursów i warsztatów z zakresu fizjoterapii jak również treningu sportowego ( m.in. ocena funkcjonalna FMS, przygotowanie motoryczne w sporcie, kinesiotaping ).

mgr Mateusz Marzyński - absolwent PWSZ w Koninie – studia licencjackie o specjalności: Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna, oraz absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – studia magisterskie o specjalności: Zarządzanie i Organizacja Sportem. Pracownik firmy SUPER FORMA, w której pracuje jako: trener personalny, instruktor fitness, masażysta, animator, oraz rehabilitant. Całe życie związany czynnie ze sportem, w sezonie 2006/2007 wraz z Klubem Koszykarskim MKK PYRA został Mistrzem Polski Juniorów Starszych, organizator i koordynator wielu imprez charytatywnych.

Newsletter
Najczęstsze pytania