Więcej niż studia...

Więcej niż studia...

Studenci

Studiuj i rozwijaj swoje pasje !!!

WSEiT gwarantuje studentom duże możliwości rozwijania pasji i poszerzania zainteresowań.

Studenci mogą rozwijać wiedzę przynależąc do kół naukowych, uczestnicząc w olimpiadach czy cyklicznie organizowanych wykładach, seminariach i warsztatach.  Studenci mają okazję spotkać się z praktykami oraz ciekawymi osobami, które z psają wykonują swój zawód.

Uczelnia zapewnia praktyki i zajęcia kliniczne w sprawdzonych ośrodkach zdrowotnych.

Studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe, wyjechać za granicę w ramach praktyk i wymiany uczelnianej w programie Erasmus+ oraz uzyskać pomoc Biura Karier WSEiT.

Newsletter
Najczęstsze pytania