Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Kontakt

Biuro Karier WSEiT
61-473 Poznań, ul. Grabowa 22, pok. 1
tel. 61 832 77 76 wew. 104
biurokarier@wseit.edu.pl

Biuro Karier WSEiT czynne od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 16:00 oraz ostatnia sobota miesiąca od 8:00 do 16:00

Pracownicy
mgr Agnieszka Michalska
Doradca zawodowy i personalny
tel. kom. 722 040 780
a.michalska@wseit.edu.pl

CZYM JEST BIURO KARIER?

Biuro Karier WSEiT to miejsce, w którym studenci i absolwenci WSEiT z pomocą doradcy zawodowego, świadomie kształtują swoją ścieżkę zawodową, nabywają praktycznych umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zdobywają rzetelne informacje na temat możliwości podjęcia zatrudnienia.

STUDENTOM I ABSOLWENTOM WSEiT OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:

 • określania własnych zainteresowań i kompetencji zawodowych
 • wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej
 • przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowania kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej
 • informowania o dynamice zmian zachodzących na ogólnopolskim rynku pracy

a także:

 • dostęp do zasobów informacyjnych w obszarach: edukacja, rozwój osobisty i zawodowy, praca, kariera, przedsiębiorczość
 • dostęp do interesujących ofert pracy z branży medycznej i branż pokrewnych oraz ofert staży i praktyk zawodowych
 • bezpłatny udział w warsztatach rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy
 • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych w środowisku pracodawców (udział w Targach Pracy oraz w ogólnopolskich projektach rekrutacyjnych)
 • udział w badaniu losów zawodowych absolwentów.

PRACODAWCOM OFERUJEMY:

 • możliwość bezpłatnego opublikowania ogłoszenia o pracę na stronie internetowej Uczelni
 • pomoc w dotarciu do najlepszych studentów i absolwentów zainteresowanych podjęciem pracy
 • profesjonalne wsparcie przy prowadzeniu projektów rekrutacyjnych (selekcja CV, przeprowadzenie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych)
 • promocję firmy w środowisku akademickim (profil instytucji na stronie internetowej Uczelni, udział w Targach Pracy, zorganizowanie bezpośrednich spotkań ze studentami)
 • bezpośredni dostęp do informacji na temat organizowanych przez Uczelnię studiów podyplomowych i kursów zawodowych
 • możliwość wzięcia udziału w wykładach otwartych oraz eventach organizowanych przez WSEiT
 • dostęp do wyników badań prowadzonych przez Uczelnię.
Newsletter
Najczęstsze pytania