Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Erasmus +

Erasmus relacje

Drodzy Studenci i Pracownicy,

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powraca do realizacji działań Erasmusa. W zwiazku z tym, iż z końcem bieżącego roku kalendarzowego upływa termin ważności Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education -ECHE) właśnie złożyliśmy wniosek o nową kartę ECHE na lata 2021-27. Wyniki konkursu będa znane w listopadzie.

Ufamy, iż nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Jesli tak się stanie, w lutym 2021 będziemy ubiegać się o fundusze na realizację mobilności studentów i kadry w roku akademickim 2021-22. Okres, który pozostał do tego czasu wykorzystamy na opracowanie naszej oferty wymiany edukacyjnej, znalezienie uczelni partnerskich, udoskonalenie oraz cyfryzację procesów związnych z obsługą mobilności w Programie Erasmus.

Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory skorzystali z możliwości odbycia mobilności i wyjechali na studia, praktyki, czy też staż lub szkolenie. W sumie z dofinansowania skorzystało około 70 studentów i kilkunastu pracowników oraz wykładowców WSEiT. Cieszymy się, iż doświadczenie Erasmusa odmieniło życie choć garstki naszych absolwentów i zapraszamy do lektury relacji z wyjazdów Erasmusowych poprzez link zamieszczony powyżej.

Żywimy nadzieję, iż kolejna faza uczestnictwa w Programie Erasmus pozwoli nam na lepsze wykorzystanie wszystkich jego mozliwości przyczyniając się tym samym do pogłębienia poziomu internacjonalizacji naszej uczelni jak i jej szeroko rozumianej modernizacji.

Tu znajduje się nasza DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA na lata 2021-27. Zachęcamy do lektury.

Karta ECHE przyznana 

Ogromnie miło nam poinformować, iż aplikacja Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii  im. prof. Kazimiery Milanowskiej złożona w maju 2020r. w konkursie o kolejną już kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego została pozytywnie oceniona przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Nasza uczelnia otrzymała kartę ECHE - Erasmus Charter for Higher Education, na lata 2021-2027.

Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Jej posiadanie jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób, lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ np. wymianę akademicką, wspólne studia magisterskie, partnerstwa strategiczne, sojusze na rzecz wiedzy, Europejskie uniwersytety, czy budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym.

 

 

DOKUMENTY

European Policy Statement 2021-27 (wersja polska)

ERASMUS+ Certificate Of Arrival

ERASMUS+ Certificate Of Attendance

ERASMUS+ Formularz zgłoszeniowy Wykładowca lub Pracownik

ERASMUS+ Formularz Danych Bankowych Do Przelewu

ERASMUS+ Learning Agreement Studies

ERASMUS+ Learning Agreement Traineeship

ERASMUS+ Porozumienie o programie nauczania wykładowca

ERASMUS+ Porozumienie o programie szkolenia pracownik

ERASMUS+ ECHE Karta Uczelni ERASMUSA

ERASMUS+ Karta Studenta Erasmusa

ERASMUS+ Stawki stypendialne 2017/2018

ERASMUS+ Student Charter EN

ERASMUS+ Wyjazdy na praktyki staz PROCEDURA KROK PO KROKU

ERASMUS+ Wyjazdy na studia PROCEDURA KROK PO KROKU

ERASMUS+ Zasady przyznawania finansowania i realizacji wyjazdy wykładowców

ERASMUS+ Zasady przyznawania i finansowania i realizacji wyjazdów szkoleniowych pracowników

ERASMUS+ Zasady Przyznawania Finansowania Realizacji Stypendiów Praktyki

ERASMUS+ Zasady Przyznawania Finansowania Realizacji Stypendiów

 

Erasmus+ formularz zgłoszeniowy na studia / praktyki / staż

 

KONTAKT

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres uczelnianego koordynatora Erasmusa+

e-mail: international@wseit.edu.pl

telefon: 663 190 420

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania