Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Erasmus +

Erasmus relacje

W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

ZGŁOSZENIA NA PRAKTYKI I STAŻE przyjmowane są  do  30 listopada 2017. 

ZGŁOSZENIA NA WYJAZD NA STUDIA  można składać do 9  października 2017.

W ramach programu studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.  Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+ trzeba:

  • studiować na uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów;
  • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju docelowego. W roku akadmickim 2017/18 miesięczne stawki stypendium wynosza odpowiednio: 350, 450 i 500 euro w przypadku wyjazdów na studia oraz 450, 550 i 600 Euro  w przypadku wyjazdów na praktyki. 

Więcej informacji o programie ERASMUS+ oraz odpowiedzi na FAQ znajdują się na http://erasmusplus.org.pl/

DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ

Na studia do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną).

Uczelnie partnerskie WSEiT to w chwili obecnej:

  • Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, (E MADRID26) www.urjc.es (program oferowany  WYŁĄCZNIE w jezyku hiszpanskim)
  • University Ghent (B GENT01) www.UGent.be  (możliwość  wyjazdu na praktyki pod patronatem tej uczelni)
  • Abant Izzet Baysal University ,Turcja (TR BOLU01) www.ibu.edu.tr
  • Turku University of Applied Sciences, Finlandia (SF TURKU05) www.tuas.fi (4-miesieczny program dla studentów zagranicznych rozpoczyna się w styczniu każdego roku) 

Na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie. Student samodzielnie wyszukuje odpowiednią, placówkę zlokalizowaną w dowolnym kraju uczestniczącym w programie, która podejmie się praktycznego przygotowania studenta do wykonywanego w przyszłości zawodu.

 

DOKUMENTY

ERASMUS+ Certificate Of Arrival

ERASMUS+ Certificate Of Attendance

ERASMUS+ Formularz zgłoszeniowy Wykładowca lub Pracownik

ERASMUS+ Formularz Danych Bankowych Do Przelewu

ERASMUS+ Learning Agreement Studies

ERASMUS+ Learning Agreement Traineeship

ERASMUS+ Porozumienie o programie nauczania wykładowca

ERASMUS+ Porozumienie o programie szkolenia pracownik

ERASMUS+ ECHE Karta Uczelni ERASMUSA

ERASMUS+ Karta Studenta Erasmusa

ERASMUS+ Stawki stypendialne 2017/2018

ERASMUS+ Student Charter EN

ERASMUS+ Wyjazdy na praktyki staz PROCEDURA KROK PO KROKU

ERASMUS+ Wyjazdy na studia PROCEDURA KROK PO KROKU

ERASMUS+ Zasady przyznawania finansowania i realizacji wyjazdy wykładowców

ERASMUS+ Zasady przyznawania i finansowania i realizacji wyjazdów szkoleniowych pracowników

ERASMUS+ Zasady Przyznawania Finansowania Realizacji Stypendiów Praktyki

ERASMUS+ Zasady Przyznawania Finansowania Realizacji Stypendiów

 

Erasmus+ formularz zgłoszeniowy na studia / praktyki / staż

 

KONTAKT

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres uczelnianego koordynatora Erasmusa+

e-mail: international@wseit.edu.pl

telefon: 663 190 420

Newsletter
Najczęstsze pytania