Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

FIZJOTERAPIA - studia I stopnia

Regulamin Praktyk – kierunek Fizjoterapia

Studia I stopnia 
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku Fizjoterapia. Studenci w tracie trwania 3 letnich studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 920 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

Miejsca realizacji praktyk są proponowane przez Uczelnie za pośrednictwem zapisów online na Wirtualnym Dziekanacie. Student ma również możliwość zrealizowania praktyki w miejscu innym niż placówki wytypowane przez Uczelnie, ale wcześniej ma obowiązek poinformować o tym dział praktyk.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSEiT podstawą do rozpoczęcia praktyki jest posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia WZW typu B i ubezpieczenia NNW i OC w zawodach medycznych.

Dokumenty związane z realizacją praktyki znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce pliki do pobrania

Harmonogram praktyk zawodowych:

1 semestr – praktyka kliniczna asystencka – 80 godz.

2 semestr – praktyka z kinezyterapii i fizykoterapii – 260 godz.

4 semestr – praktyka z kinezyterapii i fizykoterapii – 260 godz.

5 semestr – praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej – 160 godz.

6 semestr – praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej – 160 godz.

Szczegółowe terminy realizacji praktyk zawodowych ustala Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych.


Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania