Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

FIZJOTERAPIA - studia I stopnia

Regulamin Praktyk – kierunek Fizjoterapia

Studia jednolite magisterskie
Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku Fizjoterapia. Studenci w tracie trwania 5 letnich studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują obowiązkowe praktyki zawodowe. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

Miejsca realizacji praktyk są proponowane przez Uczelnie za pośrednictwem zapisów online na Wirtualnym Biurze Obsługi Studenta. Student ma również możliwość zrealizowania praktyki w miejscu innym niż placówki wytypowane przez Uczelnie, ale wcześniej ma obowiązek poinformować o tym dział praktyk.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSEiT podstawą do rozpoczęcia praktyki jest posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia WZW typu B i ubezpieczenia NNW i OC w zawodach medycznych.

Dokumenty związane z realizacją praktyki znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce pliki do pobrania

Harmonogram praktyk zawodowych dostępny w Wirtualnym Biurze Obsługi Studenta

Szczegółowe terminy realizacji praktyk zawodowych ustala Prorektor ds. wydziałowych Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania