Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

FIZJOTERAPIA - studia II stopnia

Regulamin Praktyk – kierunek Fizjoterapia

Studia II stopnia

Forma studiów:  stacjonarna i niestacjonarna

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku Fizjoterapia. Studenci w tracie trwania 2 letnich studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 600 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

Miejsca realizacji praktyk są proponowane przez Uczelnie za pośrednictwem zapisów online na Wirtualnym Dziekanacie. Student ma również możliwość zrealizowania praktyki w miejscu innym niż placówki wytypowane przez Uczelnie, ale wcześniej ma obowiązek poinformować o tym dział praktyk.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSEiT podstawą do rozpoczęcia praktyki jest posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia WZW typu B i ubezpieczenia NNW i OC w zawodach medycznych.

Dokumenty związane z realizacją praktyki znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce pliki do pobrania

Harmonogram praktyk zawodowych:

1 semestr – praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej – 120 godz.

2 semestr – praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej – 360 godz.

3 semestr – praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej – 120 godz.

Szczegółowe terminy realizacji praktyk zawodowych ustala Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Newsletter
Najczęstsze pytania