Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

KOSMETOLOGIA - studia I stopnia

Regulamin Praktyk – kierunek Kosmetologia

Studia I stopnia 

Forma studiów:  stacjonarna i niestacjonarna

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku Kosmetologia. Studenci w tracie trwania 3 letnich studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

Student zgłasza Uczelni miejsce realizacji praktyki, które jest zgodne z programem praktyk.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSEiT podstawą do rozpoczęcia praktyki jest posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia WZW typu B i ubezpieczenia NNW i OC w zawodach medycznych.

Dokumenty związane z realizacją praktyki znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce pliki do pobrania

Harmonogram praktyk zawodowych:

2 semestr – praktyka specjalistyczna – 160 godz.

4 semestr – praktyka specjalistyczna – 160 godz.

Szczegółowe terminy realizacji praktyk zawodowych ustala Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych.


Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania