Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

TECHNIKI DENTYSTYCZNE - studia I stopnia

Studia I stopnia 

Forma studiów:  stacjonarna i niestacjonarna

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku Kosmetologia. Studenci w tracie trwania 3 letnich studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 320 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

Student zgłasza Uczelni miejsce realizacji praktyki, które jest zgodne z programem praktyk.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSEiT podstawą do rozpoczęcia praktyki jest posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia WZW typu B i ubezpieczenia NNW i OC w zawodach medycznych.

Dokumenty związane z realizacją praktyki znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce pliki do pobrania

Harmonogram praktyk zawodowych:

2 semestr – praktyka specjalistyczna – 160 godz.

4 semestr – praktyka specjalistyczna – 160 godz.

Szczegółowe terminy realizacji praktyk zawodowych ustala Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Wielkopolska Szkoła Medyczna
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania